Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #8 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #9 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:


TRADE #9_20210816_1400_VPS_VN30F2108_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.2. Size Calculation:
TRADE #9_20210816_1400_VPS_VN30F2108_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:


TRADE #9_20210816_1400_VPS_VN30F2108_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #9_20210816_1400_VPS_VN30F2108_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Giá có đi đúng hướng đoạn đầu nhưng sau đó lại tăng mạnh lên, dường như đó chỉ là hành động chốt lời của một cơ số cá nhân và tổ chức sau một giai đoạn tăng dài
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,502,945 VND (tương ứng với -2.30% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.7545R.
UPDATE TRADE #9 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #10 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.


TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.2. Size Calculation:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Dường như giá cố gắng tăng tiếp theo một đoạn nữa để xả hàng. Đến cuối phiên đáo hạn giá bật tăng mạnh. Do bận công việc nên quên luôn cả thời gian khi hôm thứ 5 nhầm thành thứ 4 nên tưởng chưa đáo hạn, dẫn đến không chủ động xem giá để đóng cửa quyết định xem nên đóng lệnh kiểu gì. May là do không làm gì cả nên giá đóng theo giá đóng cửa của VN30 (1500.77) nên được lợi 0.77 điểm so với VN30F1M (1500).
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lãi 311,652 VND (tương ứng với 0.205% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.0751R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #9 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #10 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.


TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.2. Size Calculation:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #10_20210820_0915_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Dường như giá cố gắng tăng tiếp theo một đoạn nữa để xả hàng. Đến cuối phiên đáo hạn giá bật tăng mạnh. Do bận công việc nên quên luôn cả thời gian khi hôm thứ 5 nhầm thành thứ 4 nên tưởng chưa đáo hạn, dẫn đến không chủ động xem giá để đóng cửa quyết định xem nên đóng lệnh kiểu gì. May là do không làm gì cả nên giá đóng theo giá đóng cửa của VN30 (1500.77) nên được lợi 0.77 điểm so với VN30F1M (1500).
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lãi 311,652 VND (tương ứng với 0.205% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.0751R.
UPDATE TRADE #10 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #11 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

2. Size Calculation:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:

TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE & POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi đáo hạn, tín hiệu Long Supertrend vẫn còn khả dụng nên tiếp tục vào lệnh. Tuy nhiên do phiên đáo hạn quên mất không check nên cuối cùng không mở lệnh luôn được ở ATC khi giá VN30F2M quá lợi so với VN30F1M (tận 13 điểm chênh lúc đóng cửa). Cũng may là sáng nay vẫn lợi được 8.4 điểm so với phiên hôm qua.
- Lệnh này không mất phí qua đêm.
- Lỗ 4,687,280 VND (tương ứng với -3.084% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.924R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #10 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #11 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

2. Size Calculation:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:

TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE & POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi đáo hạn, tín hiệu Long Supertrend vẫn còn khả dụng nên tiếp tục vào lệnh. Tuy nhiên do phiên đáo hạn quên mất không check nên cuối cùng không mở lệnh luôn được ở ATC khi giá VN30F2M quá lợi so với VN30F1M (tận 13 điểm chênh lúc đóng cửa). Cũng may là sáng nay vẫn lợi được 8.4 điểm so với phiên hôm qua.
- Lệnh này không mất phí qua đêm.
- Lỗ 4,687,280 VND (tương ứng với -3.084% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.924R.
UPDATE TRADE #11 VN30F2109 - H1: STATUS.

1. Chart:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW_20210826_1445.


2. Current Position:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210826_1445.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #10 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #11 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

2. Size Calculation:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:

TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #11_20210820_1129_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE & POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi đáo hạn, tín hiệu Long Supertrend vẫn còn khả dụng nên tiếp tục vào lệnh. Tuy nhiên do phiên đáo hạn quên mất không check nên cuối cùng không mở lệnh luôn được ở ATC khi giá VN30F2M quá lợi so với VN30F1M (tận 13 điểm chênh lúc đóng cửa). Cũng may là sáng nay vẫn lợi được 8.4 điểm so với phiên hôm qua.
- Lệnh này không mất phí qua đêm.
- Lỗ 4,687,280 VND (tương ứng với -3.084% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.924R.
UPDATE TRADE #11 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #12 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi các nhóm ngân hàng và chứng khoán bị bán mạnh cả tuần, do quý 3 báo cáo của các ngành này không được khả quan. Tiếp đó thị trường đã có sự hồi phục nhưng không rõ sẽ được bao lâu.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lãi 4,221,299 VND (tương ứng với 2.777% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1123R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #11 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #12 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi các nhóm ngân hàng và chứng khoán bị bán mạnh cả tuần, do quý 3 báo cáo của các ngành này không được khả quan. Tiếp đó thị trường đã có sự hồi phục nhưng không rõ sẽ được bao lâu.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lãi 4,221,299 VND (tương ứng với 2.777% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1123R.
UPDATE TRADE #12 VN30F2109 - H1: STATUS.

1. Chart:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW_20210830_1445.png2. Current Position:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION_202...PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #11 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #12 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Sau khi các nhóm ngân hàng và chứng khoán bị bán mạnh cả tuần, do quý 3 báo cáo của các ngành này không được khả quan. Tiếp đó thị trường đã có sự hồi phục nhưng không rõ sẽ được bao lâu.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lãi 4,221,299 VND (tương ứng với 2.777% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1123R.
UPDATE TRADE #12 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #13 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION AND BALANCE.PNG


5. Summary:
- Sự phục hồi của thị trường không quá khởi sắc, không đi kèm với khối lượng, cuối cùng cũng giảm trở lại
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lãi 914,055 VND (tương ứng với 0.601% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.1878R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH VN30F1M THÁNG 8/2021:

1. Result:

202108_VN30F1M_H1_Summary of Result.PNG


2. Chart:
202108_VN30F1M_H1_Net Profit_Winrate_Chart.PNG

202108_VN30F1M_H1_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG


3. Comment:

- Tháng này trade tuân thủ tốt và cũng không có trường hợp đặc biệt để đưa vào cải tiến hay rút kinh nghiệm. Chốt tháng lại là lỗ so với tháng trước.
- Tổng kết lại thì quý vừa rồi lãi nhẹ khoảng 1.11% trên tổng vốn.

4. Improve:
- Nghiên cứu thêm cách để cải tiến, hiện tại chưa có hướng đi nào cụ thể.
- Tìm hiểu thêm có hướng trade trong ngày nào phù hợp với tình hình hiện tại không.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #12 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #13 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #12_20210830_1101_VPS_VN30F2109_H1_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #13_20210908_1445_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION AND BALANCE.PNG


5. Summary:
- Sự phục hồi của thị trường không quá khởi sắc, không đi kèm với khối lượng, cuối cùng cũng giảm trở lại
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lãi 914,055 VND (tương ứng với 0.601% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.1878R.
UPDATE TRADE #13 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #14 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION AND BALANCE.PNG


5. Summary:
- Khối lượng èo uột, vẫn có sự tăng giá. Chưa có cái gì mới.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 5,303,166 VND (tương ứng với -3.4889% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8094R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #13 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #14 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION AND BALANCE.PNG


5. Summary:
- Khối lượng èo uột, vẫn có sự tăng giá. Chưa có cái gì mới.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 5,303,166 VND (tương ứng với -3.4889% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8094R.
UPDATE TRADE #14 VN30F2109 - H1: STATUS.

1. Chart:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW_20210910_1445.


2. Current Position:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210910_1445.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #13 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #14 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #14_20210910_1110_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION AND BALANCE.PNG


5. Summary:
- Khối lượng èo uột, vẫn có sự tăng giá. Chưa có cái gì mới.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 5,303,166 VND (tương ứng với -3.4889% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8094R.
UPDATE TRADE #14 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #15 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Với tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, kinh tế chưa trở lại bình thường thì giá còn đi ngang còn dài.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,467,005 VND (tương ứng với -2.2809% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.0053R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #14 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #15 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Với tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, kinh tế chưa trở lại bình thường thì giá còn đi ngang còn dài.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,467,005 VND (tương ứng với -2.2809% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.0053R.
UPDATE TRADE #15 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #16 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Vì giá tiếp tục đi ngang nên tín hiệu trước đó lại tiếp tục fail.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,708,240 VND (tương ứng với -2.4396% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8677R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #15 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #16 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #15_20210915_0918_VPS_VN30F2109_H1_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Vì giá tiếp tục đi ngang nên tín hiệu trước đó lại tiếp tục fail.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,708,240 VND (tương ứng với -2.4396% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8677R.
UPDATE TRADE #16 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #17 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Hôm nay đáo hạn hợp đồng tháng 9 nhưng vì không để ý nên đã để hợp đồng đóng tự động mất với giá đóng cửa của VN30, bị thiệt hơn 1 điểm vì giá đóng cửa của VN30F2109 cao hơn so với VN30.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 195,367 VND (tương ứng với -0.1285% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.0318R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,439
Reactions
1,068
MR
2.581
UPDATE TRADE #16 VN30F2109 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #17 VN30F2109 - H1: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW.

TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART VPS.


2. Size Calculation:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance and Current Position:
TRADE #16_20210916_1353_VPS_VN30F2109_H1_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT BALANCE AND POSITION.PNG


5. Summary:
- Hôm nay đáo hạn hợp đồng tháng 9 nhưng vì không để ý nên đã để hợp đồng đóng tự động mất với giá đóng cửa của VN30, bị thiệt hơn 1 điểm vì giá đóng cửa của VN30F2109 cao hơn so với VN30.
- Lệnh này mất phí qua đêm.
- Lỗ 195,367 VND (tương ứng với -0.1285% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.0318R.
UPDATE TRADE #17 VN30F2110 - H1: STATUS.

1. Chart:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART TRADINGVIEW_20210917_1445.


2. Current Position:
TRADE #17_20210917_0917_VPS_VN30F2110_H1_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210917_1445.PNG
 

Announcements

Forum statistics

Threads
392,029
Messages
6,810,430
Members
154,776
Latest member
vincenzocter

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week