hotboy

  1. DaoDung2008

    Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

    Chào các anh em thiện lành! Trước đó em đã mở một topic nhật kí giao dịch khác bên box Stock: https://mmo4me.com/threads/nhat-ky-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-viet-nam-cua-hotboy.419211/ Hôm nay em tiếp tục mở một topic nhật kí nữa nhưng cho thị trường crypto, cụ thể là bitcoin. Thông tin...
  2. DaoDung2008

    Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

    Chào các anh em thiện lành! Mục đích mở topic của em là để ghi lại nhật ký giao dịch của bản thân. Quá khứ em đã trì hoãn rất nhiều lần, thiếu kỷ luật, ảnh hưởng đến kết quả rất nhiều. Việc công khai kết quả giao dịch bắt đầu từ bây giờ với hy vọng rèn luyện kỷ luật, giúp mình có trách nhiệm...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week