Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
UPDATE TRADE #47 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #48 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #47_20210923_1147_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #47_20210923_1147_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- PBOC thông báo sẽ mạnh tay răn đe hơn nữa với toàn thị trường tiền mã hóa, chính sự vụ này là giá bitcoin đỏ lửa, có thời điểm giảm đến 10% so với hôm qua
- Lệnh này được cộng phí funding.
- Lỗ 405.33USD (tương ứng với -2.0267% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.0427R.
UPDATE TRADE #48 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #49 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau 2 hôm giá đi ngang thì đột ngột giá có tăng nhẹ dẫn đến tín hiệu long mới xuất hiện.
- Lệnh này bị trừ khá nhiều phí funding.
- Lỗ 181.12USD (tương ứng với -0.9056% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.5273R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
UPDATE TRADE #48 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #49 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau 2 hôm giá đi ngang thì đột ngột giá có tăng nhẹ dẫn đến tín hiệu long mới xuất hiện.
- Lệnh này bị trừ khá nhiều phí funding.
- Lỗ 181.12USD (tương ứng với -0.9056% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.5273R.
UPDATE TRADE #49 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20210927_0716.


2. Current Position:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210927_0716.PNG
 
Last edited:

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
UPDATE TRADE #48 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #49 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #48_20210924_2038_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau 2 hôm giá đi ngang thì đột ngột giá có tăng nhẹ dẫn đến tín hiệu long mới xuất hiện.
- Lệnh này bị trừ khá nhiều phí funding.
- Lỗ 181.12USD (tương ứng với -0.9056% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.5273R.
UPDATE TRADE #49 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.

1. Chart:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CHART.


2. Trade History:
TRADE #49_20210926_2311_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


3. Summary:
- Giá tiếp tục đi sideway và chưa có dấu hiệu break
- Lệnh này bị trừ phí funding.
- Lỗ 254.38USD (tương ứng với -1.2719% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6598R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH BITCOIN TỪ 17/3/2021 - 28/9/2021:

1. Result:

202109_XBTUSD_M10_H4_Summary of Result.PNG


2. Chart:
- H4:
202109_XBTUSD_H4_Net Profit_Winrate_Chart.PNG

202109_XBTUSD_H4_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG

3. Comment:
- Vì gia đình có việc nên em tạm dừng ở trade 49 và rút bớt tiền ra. Tổng kết có chút lỗ nhẹ. Nếu trade chuẩn như hệ thống thì sẽ không bị miss 2 lệnh RR cao, chính ra lệnh này sẽ khiến cho cả quãng thời gian vừa qua có lãi.
- Ít nhất cũng biết được là chiến lược có thể dùng được trong thực tế. Tuy nhiên điều cần cải thiện chính là sự nhất quán trong toàn bộ các giao dịch.
4. Improve:
- Hiện tại chưa có hướng cải tiến mới, nhưng nếu có ý tưởng mới sẽ backtest kỹ càng trước khi đem vào áp dụng.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
Sau nửa tháng tạm dừng em sẽ tiếp tục với chiến lược của mình và có một số điều chỉnh cho việc bắt đầu lại như sau:
  • Sản phẩm: hợp đồng vĩnh cửu bitcoin (XBTUSD)
  • Khung thời gian: H4
  • Loại tài khoản: tài khoản thực
  • Môi giới: BITMEX
  • Khoảng thời gian giao dịch dự kiến: trong vòng 1 năm
  • Hệ thống giao dịch: supertrend của QuantnoMad
  • Nền tảng hỗ trợ giao dịch: Tradingview
  • Khởi điểm vốn: 0.075 btc (khoảng 4200 USD - Tại giá btc là 56000USD)
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
TRADE #1 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Lệnh đầu tiên turn mới bắt đầu. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt.
:D
UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211015_0703.


2. Current Position:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211015_0703.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
TRADE #1 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Lệnh đầu tiên turn mới bắt đầu. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt.
:D
UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #2 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh đầu tiên của turn mới. Các cụ nói đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng tiếp tục duy trì được phong độ này dài dài. Sau lệnh này thì tổng vốn sẽ tăng lên 0.1109BTC (khoảng 6990USD - với giá BTC là 63300)
- Lệnh này bị trừ tương đối nhiều phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 262.08USD (tương ứng với 6.2399% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 2.0735R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,296
Reactions
1,020
MR
1.637
UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #2 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh đầu tiên của turn mới. Các cụ nói đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng tiếp tục duy trì được phong độ này dài dài. Sau lệnh này thì tổng vốn sẽ tăng lên 0.1109BTC (khoảng 6990USD - với giá BTC là 63300)
- Lệnh này bị trừ tương đối nhiều phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 262.08USD (tương ứng với 6.2399% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 2.0735R.
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211022_0706.


2. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211022_0706.PNG
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
383,136
Messages
6,676,879
Members
148,736
Latest member
tunghau2306

Most discussed of week

Most discussed of week