Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
UPDATE TRADE #42 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #43 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #42_20210831_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #42_20210831_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá vẫn đang tiếp tục nén lại, chưa rõ thắng bại giữa 2 bên.
- Lệnh này được cộng phí funding.
- Lỗ 417USD (tương ứng với -2.085% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.0232R.
UPDATE TRADE #43 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20210903_0809.


2. Current Position:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210903_0809.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
UPDATE TRADE #42 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #43 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #42_20210831_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #42_20210831_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá vẫn đang tiếp tục nén lại, chưa rõ thắng bại giữa 2 bên.
- Lệnh này được cộng phí funding.
- Lỗ 417USD (tương ứng với -2.085% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.0232R.
UPDATE TRADE #43 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #44 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau một khoảng thời gian tăng giá liên tục và tạm phá mốc kháng cự 50k khá cứng thì giá đã có dấu hiệu giảm trở lại.
- Lệnh này hoàn toàn bị trừ phí funding.
- Lãi 495.48USD (tương ứng với 2.4774% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1994R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
UPDATE TRADE #43 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #44 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau một khoảng thời gian tăng giá liên tục và tạm phá mốc kháng cự 50k khá cứng thì giá đã có dấu hiệu giảm trở lại.
- Lệnh này hoàn toàn bị trừ phí funding.
- Lãi 495.48USD (tương ứng với 2.4774% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1994R.
UPDATE TRADE #44 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20210908_0810.


2. Current Position:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210908_0810.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
TRADE #15 BTCUSD - M10: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #15_20210912_0631_BITMEX_XBTUSD_M10_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #15_20210912_0631_BITMEX_XBTUSD_M10_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #15_20210912_0631_BITMEX_XBTUSD_M10_LONG_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Position:
TRADE #15_20210912_0631_BITMEX_XBTUSD_M10_LONG_OPEN_MACD BB_CURRENT POSITION.


Current position hiện tại vẫn bao gồm lệnh Short Supertrend ở khung H4 chưa đóng và lệnh MACD BB Long khung M10 vừa mới mở.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
UPDATE TRADE #43 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #44 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #43_20210902_0703_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sau một khoảng thời gian tăng giá liên tục và tạm phá mốc kháng cự 50k khá cứng thì giá đã có dấu hiệu giảm trở lại.
- Lệnh này hoàn toàn bị trừ phí funding.
- Lãi 495.48USD (tương ứng với 2.4774% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.1994R.
UPDATE TRADE #44 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #45 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sự suy giảm mạnh của bitcoin có thể thấy được ảnh hưởng từ chính sách của FED, một khi không có dòng tiền vào, không có động lực để tăng giá thì đó chính là tiền đề cho sự giảm giá.
- Lệnh này được cộng phí funding.
- Lãi 1058.027USD (tương ứng với 5.29% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 2.3226R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,685
Reactions
846
MR
1.420
UPDATE TRADE #44 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #45 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #44_20210907_1901_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Sự suy giảm mạnh của bitcoin có thể thấy được ảnh hưởng từ chính sách của FED, một khi không có dòng tiền vào, không có động lực để tăng giá thì đó chính là tiền đề cho sự giảm giá.
- Lệnh này được cộng phí funding.
- Lãi 1058.027USD (tương ứng với 5.29% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 2.3226R.
UPDATE TRADE #45 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20210915_0701.


2. Current Position:
TRADE #45_20210914_2303_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20210915_0701.PNG
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
370,725
Messages
6,497,242
Members
141,621
Latest member
ugmarketbrabus