Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211023_2258.


2. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211023_2258.PNG
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211025_0816.


2. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211025_0816.PNG
 
Last edited:

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #2 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #1_20211014_1449_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh đầu tiên của turn mới. Các cụ nói đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng tiếp tục duy trì được phong độ này dài dài. Sau lệnh này thì tổng vốn sẽ tăng lên 0.1109BTC (khoảng 6990USD - với giá BTC là 63300)
- Lệnh này bị trừ tương đối nhiều phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 262.08USD (tương ứng với 6.2399% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 2.0735R.
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #3 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh thứ 2 tiếp tục có sự thuận lợi từ thị trường, sau lệnh này tổng vốn sẽ tăng lên 0.1117BTC (khoảng 6933USD - với giá BTC là 62078USD)
- Lệnh này được cộng toàn bộ phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 53.77USD (tương ứng với 0.7692% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.3980R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #3 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh thứ 2 tiếp tục có sự thuận lợi từ thị trường, sau lệnh này tổng vốn sẽ tăng lên 0.1117BTC (khoảng 6933USD - với giá BTC là 62078USD)
- Lệnh này được cộng toàn bộ phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 53.77USD (tương ứng với 0.7692% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.3980R.
UPDATE TRADE #3 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211026_0702.


2. Current Position:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211026_0702.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #3 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #2_20211021_2327_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Lệnh thứ 2 tiếp tục có sự thuận lợi từ thị trường, sau lệnh này tổng vốn sẽ tăng lên 0.1117BTC (khoảng 6933USD - với giá BTC là 62078USD)
- Lệnh này được cộng toàn bộ phí funding, được cộng phí maker.
- Lãi 53.77USD (tương ứng với 0.7692% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.3980R.
UPDATE TRADE #3 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #4 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá có chiều hướng giảm nhưng giá cũng đang tiếp tục test EMA89, vì thế nên dự đoán giá còn đi ngang mất một khoảng thời gian chứ chưa thể bung ngay được.
- Lệnh này bị trừ phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 211.95USD (tương ứng với -3.03% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.7965R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #3 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #4 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá có chiều hướng giảm nhưng giá cũng đang tiếp tục test EMA89, vì thế nên dự đoán giá còn đi ngang mất một khoảng thời gian chứ chưa thể bung ngay được.
- Lệnh này bị trừ phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 211.95USD (tương ứng với -3.03% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.7965R.
UPDATE TRADE #4 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211028_0742.


2. Current Position:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211028_0742.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #3 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #4 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #3_20211025_1207_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá có chiều hướng giảm nhưng giá cũng đang tiếp tục test EMA89, vì thế nên dự đoán giá còn đi ngang mất một khoảng thời gian chứ chưa thể bung ngay được.
- Lệnh này bị trừ phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 211.95USD (tương ứng với -3.03% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.7965R.
UPDATE TRADE #4 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #5 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Giá dao động khó lường quanh EMA89, có lẽ tiếp tục sideway một thời gian nữa.
- Lệnh này hoàn toàn được cộng phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 155.33USD (tương ứng với -2.22% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6059R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #4 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #5 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Giá dao động khó lường quanh EMA89, có lẽ tiếp tục sideway một thời gian nữa.
- Lệnh này hoàn toàn được cộng phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 155.33USD (tương ứng với -2.22% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6059R.
UPDATE TRADE #5 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211030_0729.


2. Current Position:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211030_0729.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #4 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #5 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #4_20211027_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

5. Current Position:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:

- Giá dao động khó lường quanh EMA89, có lẽ tiếp tục sideway một thời gian nữa.
- Lệnh này hoàn toàn được cộng phí funding, được cộng phí maker.
- Lỗ 155.33USD (tương ứng với -2.22% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6059R.
UPDATE TRADE #5 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #6 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá đã đi ngang trong 1 tuần tiếp theo. Chưa có gì tiến triển thêm hay xấu đi thêm.
- Lệnh này ban đầu được cộng phí funding về sau thì bị trừ, được cộng phí maker.
- Lỗ 34.21USD (tương ứng với -0.4894% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.1799R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #5 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #6 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Total Balance:
TRADE #5_20211029_1103_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


5. Current Position:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


6. Summary:
- Giá đã đi ngang trong 1 tuần tiếp theo. Chưa có gì tiến triển thêm hay xấu đi thêm.
- Lệnh này ban đầu được cộng phí funding về sau thì bị trừ, được cộng phí maker.
- Lỗ 34.21USD (tương ứng với -0.4894% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.1799R.
UPDATE TRADE #6 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211105_0727.


2. Current Position:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211105_0727.PNG
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
2,368
Reactions
1,043
MR
2.079
UPDATE TRADE #6 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211107_1342.


2. Current Position:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211107_1342.PNG
UPDATE TRADE #6 BTCUSD - H4: STATUS.

1. Chart:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART_20211108_1522.


2. Current Position:
TRADE #6_20211104_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION_20211108_1522.PNG


3. Comment:
Đã có tín hiệu lệnh Long mới nhưng vì giá chạy quá nhanh không hồi về điểm vào lệnh nên vẫn đang để lệnh chờ để ra hàng lệnh Short cũ và vào lệnh Long mới.
Kinh nghiệm backtest cho thấy những lệnh như thế này nên tìm một điểm vào phụ khác nếu đã bị miss điểm vào thỏa mãn.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
385,080
Messages
6,707,120
Members
150,075
Latest member
ClairWayman

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week