News Anthropic cam kết không dùng dữ liệu khách hàng để đào tạo AI

Anthropic, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI), đã cam kết sẽ không sử dụng dữ liệu khách hàng để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn theo các cập nhật về điều khoản dịch vụ thương mại của nhà phát triển Claude. Công ty cam kết hỗ trợ người dùng trong các vấn đề tranh chấp bản quyền.

1704615669596.png

Anthropic, dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu cũ của OpenAI, đã sửa đổi Điều khoản dịch vụ thương mại của mình để làm rõ lập trường của mình.

Có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, những thay đổi nêu rõ rằng khách hàng thương mại của Anthropic cũng sở hữu tất cả kết quả đầu ra từ việc sử dụng các mô hình AI của mình.

Nhà phát triển Claude “không mong đợi có được bất kỳ quyền nào đối với Nội dung của khách hàng theo các Điều khoản này”.

OpenAI, Microsoft và Google cam kết hỗ trợ khách hàng gặp phải các vấn đề pháp lý do khiếu nại bản quyền liên quan đến việc sử dụng công nghệ của họ vào nửa cuối năm 2023.

Anthropic đã cam kết tương tự trong các điều khoản dịch vụ thương mại được cập nhật của mình để bảo vệ khách hàng khỏi các khiếu nại vi phạm bản quyền phát sinh từ việc họ sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm đầu ra của công ty được ủy quyền.

Anthropic đã tuyên bố:

“Giờ đây, khách hàng sẽ được hưởng sự bảo vệ ngày càng tăng và sự an tâm khi họ xây dựng với Claude, cũng như API hợp lý hơn, dễ sử dụng hơn.”

Là một phần trong cam kết bảo vệ pháp lý của mình, Anthropic cho biết họ sẽ thanh toán cho mọi quyết định hoặc phán quyết đã được phê duyệt do hành vi vi phạm AI của mình.

Các điều khoản áp dụng cho khách hàng của Claude API và những người sử dụng Claude thông qua Bedrock, bộ phát triển AI tổng hợp của Amazon.

Các điều khoản nêu rõ rằng Anthropic không có kế hoạch giành bất kỳ quyền nào đối với nội dung của khách hàng và không cung cấp cho bên nào quyền đối với nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên kia dù ngầm ý hay cách khác.

Các hệ thống AI tiên tiến như Claude, GPT-4 và LlaMa của Anthropic, được gọi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), được đào tạo trên dữ liệu văn bản mở rộng.

Hiệu quả của LLM phụ thuộc vào dữ liệu đào tạo đa dạng và toàn diện, nâng cao độ chính xác và nhận thức theo ngữ cảnh bằng cách học hỏi từ nhiều kiểu ngôn ngữ, phong cách và thông tin mới.

Universal Music Group đã kiện Anthropic AI vào tháng 10 vì vi phạm bản quyền đối với “số lượng lớn tác phẩm có bản quyền – bao gồm cả lời bài hát của vô số tác phẩm âm nhạc” thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của nhà xuất bản.

Anthropic không phải là đối tượng duy nhất của những vụ kiện như vậy. Tác giả Julian Sancton đang kiện OpenAI và Microsoft vì cáo buộc sử dụng trái phép tác phẩm của các tác giả phi hư cấu để đào tạo các mô hình AI, bao gồm cả ChatGPT.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,423
Messages
7,071,436
Members
170,532
Latest member
dhbusiness
Back
Top Bottom