Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch

Discussion in 'Middle Man' started by Shin, May 8, 2014.

 1. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 id skype :

  dungkuma72 (DungKuma72)
  live:quannguyen98271 (Pales Tin)
   
 2. quynhho29
  Chat with me

  quynhho29 Member

  Joined:
  Jun 19, 2014
  Messages:
  2
  Likes Received:
  3
  nhờ trung gian giúp mình
  nick mình: quynhho29
  nick người mua: NHTdaknong
  Loại giao dịch: bán 20 STR
  Số tiền giao dịch : 259k
  Người chịu fee trung gian : NHTdaknong
  Cảm ơn.
   
  Last edited: Jan 26, 2018
 3. NHTdaknong
  Chat with me

  NHTdaknong Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  371
  Likes Received:
  96
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đính chính lại chút, mình không giao dịch qua fb nhé. chỉ qua ních MMO bạn coment, không liên quan tới fb nha.
   
 4. NHTdaknong
  Chat with me

  NHTdaknong Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  371
  Likes Received:
  96
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ok,xác nhận. bác tài trung gian em phát nhé
   
 5. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 6. NHTdaknong
  Chat with me

  NHTdaknong Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  371
  Likes Received:
  96
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 7. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 8. magicflame90
  Chat with me

  magicflame90 Member

  Joined:
  Jul 3, 2011
  Messages:
  495
  Likes Received:
  100
 9. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 10. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 11. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 12. dochihuy
  Chat with me

  dochihuy Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 26, 2013
  Messages:
  110
  Likes Received:
  32
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 13. davishuynh
  Chat with me

  davishuynh Member

  Joined:
  May 27, 2014
  Messages:
  0
  Likes Received:
  2
 14. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 id skype

  live:joker_sonah (live:joker_sonah)
  live:quannguyen98271 (Pales Tin)
   
 15. fortuner2018
  Chat with me

  fortuner2018 Member

  Joined:
  Jan 18, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  em mua 300 wex
   
 16. cuipap1984
  Chat with me

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  317
  Likes Received:
  2,580
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ

Share This Page