Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch

Discussion in 'Middle Man' started by Shin, May 8, 2014.

 1. NHTdaknong

  NHTdaknong Senior Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  396
  Likes Received:
  109
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đính chính lại chút, mình không giao dịch qua fb nhé. chỉ qua ních MMO bạn coment, không liên quan tới fb nha.
   
 2. NHTdaknong

  NHTdaknong Senior Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  396
  Likes Received:
  109
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ok,xác nhận. bác tài trung gian em phát nhé
   
 3. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. NHTdaknong

  NHTdaknong Senior Member

  Joined:
  Mar 11, 2015
  Messages:
  396
  Likes Received:
  109
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 5. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 6. magicflame90

  magicflame90 Senior Member

  Joined:
  Jul 3, 2011
  Messages:
  495
  Likes Received:
  104
 7. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 8. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 9. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 10. dochihuy

  dochihuy Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 26, 2013
  Messages:
  104
  Likes Received:
  32
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 11. davishuynh

  davishuynh Newbie

  Joined:
  May 27, 2014
  Messages:
  0
  Likes Received:
  2
 12. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 id skype

  live:joker_sonah (live:joker_sonah)
  live:quannguyen98271 (Pales Tin)
   
 13. fortuner2018

  fortuner2018 Newbie

  Joined:
  Jan 18, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  em mua 300 wex
   
 14. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 15. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  bay
   
 16. DangkyAdsense

  DangkyAdsense Newbie

  Joined:
  Nov 21, 2017
  Messages:
  28
  Likes Received:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Bay là sao
   
 17. NguyenHoaiLinh

  NguyenHoaiLinh Junior Member

  Joined:
  Dec 23, 2013
  Messages:
  59
  Likes Received:
  52
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  @cuipap1984 em đang giao dịch bán acc Bitcointalk với bác FB Ga Rung Pho Nui bro xác nhận giúp em
   
 18. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  313
  Likes Received:
  2,703
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 19. NguyenHoaiLinh

  NguyenHoaiLinh Junior Member

  Joined:
  Dec 23, 2013
  Messages:
  59
  Likes Received:
  52
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 20. Minhgarunghn

  Minhgarunghn Newbie

  Joined:
  Feb 26, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0

Share This Page