Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch

Discussion in 'Middle Man' started by Shin, May 8, 2014.

 1. NguyenHoaiLinh

  NguyenHoaiLinh Member

  Joined:
  Dec 23, 2013
  Messages:
  58
  Likes Received:
  49
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 2. Minhgarunghn

  Minhgarunghn Member

  Joined:
  Feb 26, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
 3. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. LLawliet

  LLawliet Member

  Joined:
  Aug 21, 2011
  Messages:
  469
  Likes Received:
  217
  Mình ở nước ngoài, có ít $ trong thẻ Visa muốn đổi sang tiền Việt thì có cách nào không bạn
   
 5. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 ID SKYPE :

  live:joker_sonah
  live:quannguyen98271
   
 6. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 ID SKYPE :

  ann hee (live:phulq086)
  why always me (rookie9x)
   
  langtu_luotweb likes this.
 7. phulq086

  phulq086 Member

  Joined:
  Apr 1, 2011
  Messages:
  3
  Likes Received:
  11
  xác nhận
   
 8. langtu_luotweb

  langtu_luotweb Member

  Joined:
  May 15, 2012
  Messages:
  1,200
  Likes Received:
  607
  sent usdt, waiting vnd ...!!
   
 9. langtu_luotweb

  langtu_luotweb Member

  Joined:
  May 15, 2012
  Messages:
  1,200
  Likes Received:
  607
  quên, done! good service
   
 10. touruz

  touruz Member

  Joined:
  Feb 11, 2018
  Messages:
  148
  Likes Received:
  25
  Nhờ bác đổi giùm em 110k từ acb qua vietcombank với ạ
   
 11. Neik

  Neik Member

  Joined:
  Jun 15, 2011
  Messages:
  110
  Likes Received:
  9
  Facebook seller: facebook.com/nguyenthienluan.89
  Giao dịch với : facebook.com/pixelart
  Người chịu fee trung gian : facebook.com/nguyenthienluan.89
   
 12. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 13. pixelart

  pixelart Member

  Joined:
  Apr 13, 2014
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  hi mình đang giao dịch, thanks a
   
 14. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 15. legendori

  legendori Member

  Joined:
  Mar 12, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
 16. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 17. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 18. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  318
  Likes Received:
  2,618
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 19. DangkyAdsense

  DangkyAdsense Member

  Joined:
  Nov 21, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook

Share This Page