Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch

Discussion in 'Middle Man' started by Shin, May 8, 2014.

 1. baran

  baran Junior Member

  Joined:
  Apr 18, 2014
  Messages:
  34
  Likes Received:
  7
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  huynhvantuan
   
 2. hakidevuong

  hakidevuong Junior Member

  Joined:
  Aug 28, 2014
  Messages:
  114
  Likes Received:
  23
  nội dung chuyển khoản "facebook friends.kyuubi trung gian Faceboo baothai07"
  giao dịch mua hidro 222.222
  Contract 0xEBBdf302c940c6bfd49C6b165f457fdb324649bc
  Symbol HYDRO
  Decimals 18
   
 3. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang giao dịch ID SKYPE huyhitle45
   
  prolangtu113 likes this.
 5. kunvn

  kunvn Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 16, 2010
  Messages:
  408
  Likes Received:
  205
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up cho bác. vừa done thêm 1 kèo.
   
 6. anhnghi

  anhnghi Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 30, 2012
  Messages:
  748
  Likes Received:
  220
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Check inbox fb bác ơi
   
 7. kheyeuem

  kheyeuem Senior Member

  Joined:
  Feb 23, 2014
  Messages:
  860
  Likes Received:
  395
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  onl fb trung gian giùm em với bác
   
 8. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 9. meocon000

  meocon000 Senior Member

  Joined:
  Sep 22, 2015
  Messages:
  526
  Likes Received:
  151
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  bán 27$ wexcode
   
 10. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 11. bacngovan2410

  bacngovan2410 Junior Member

  Joined:
  Nov 6, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  12
 12. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 13. longbd

  longbd Newbie

  Joined:
  May 14, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Nhờ anh giúp em trung gian

  Skype người mua : long.buidanh
  Giao dịch với skype : johnnythuat
  Loại giao dịch : mua bán tài khoản merch AMZ
  Số tiền giao dịch : 1tr2
  Người chịu fee trung gian : người mua
   
 14. Hvus

  Hvus Junior Member

  Joined:
  Aug 3, 2017
  Messages:
  57
  Likes Received:
  22
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang nhờ bác trung gian $699.99 qua ICQ
   
 15. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang trung gian cho 2 ICQ sau :

  ICQ 729142168
  ICQ 728030151
   
 16. silent651

  silent651 Senior Member

  Joined:
  Oct 30, 2012
  Messages:
  588
  Likes Received:
  234
  Insuree Balance:
  0
 17. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 18. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  352
  Likes Received:
  2,822
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 19. nguoinhaque11

  nguoinhaque11 Junior Member

  Joined:
  Jun 13, 2014
  Messages:
  243
  Likes Received:
  27
 20. khoaichien

  khoaichien Junior Member

  Joined:
  Apr 21, 2013
  Messages:
  256
  Likes Received:
  113
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Bác có đang online ko ạ. Trung gian giúp em 420$ paypal với
   

Share This Page