Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 09/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1120


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1120 với mục tiêu 1,1085 và xa hơn là 1,1070.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1120 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1130 hoặc xa hơn là 1,1145.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 10/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1110


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1110 với mục tiêu 1,1080 và xa hơn là 1,1070.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1110 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1120 hoặc xa hơn là 1,1135.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/01.

EUR/USD trong ngày: 1,1110 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm trục : 1,1110.

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1110 với mục tiêu 1,1130 và xa hơn là 1,1140.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1110 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1100 hoặc xa hơn là 1,1085.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/01.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao..

Điểm trục : 1,1125.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1125 với mục tiêu 1,1145 và xa hơn là 1,1155.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1125 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1110 hoặc xa hơn là 1,1100.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 15/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1135


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1135 với mục tiêu 1,1115 và xa hơn là 1,1110.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1135 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1145 hoặc xa hơn là 1,1155.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 16/01.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1140.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1140 với mục tiêu 1,1165 và xa hơn là 1,1180.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1140 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1130 hoặc xa hơn là 1,1120.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 17/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1145


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1145 với mục tiêu 1,1115 và xa hơn là 1,1105.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1145 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1160 hoặc xa hơn là 1,1175.
Bình Luận :chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/01.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1105.

Điểm trục : 1,1105


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1105 với mục tiêu 1,1080 và xa hơn là 1,1070.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1105 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1120 hoặc xa hơn là 1,1130.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/01.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm trục : 1,1080.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1080 với mục tiêu 1,1110 và xa hơn là 1,1120.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1080 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1065 hoặc xa hơn là 1,1050.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1095


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1095 với mục tiêu 1,1075 và xa hơn là 1,1065.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1095 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1110 hoặc xa hơn là 1,1120.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 23/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1100


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1100 với mục tiêu 1,1070 và xa hơn là 1,1060.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1100 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1115 hoặc xa hơn là 1,1130.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

Jukio

Senior Member
Joined
Dec 17, 2019
Messages
371
Reaction score
115
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 23/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1100


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1100 với mục tiêu 1,1070 và xa hơn là 1,1060.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1100 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1115 hoặc xa hơn là 1,1130.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

Thanks bác đã share.

chúc bác năm mới forex thu nhập dồi giàu.
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 24/01.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm trục : 1,1060


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1060 với mục tiêu 1,1015 và xa hơn là 1,1000.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1060 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1070 hoặc xa hơn là 1,1085.
Bình Luận : chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 

Jwagrteg

Newbie
Joined
Jan 28, 2020
Messages
10
Reaction score
0
Points
1
RSI đang cho thấy thị trường đang ở tình trạng không quá mua mà cũng chẳng quá bán. Vì thể có vẻ vẫn còn chỗ cho giao dịch ở khoảng giữa. Mình muốn nhận được xác nhận từ RSI để mở giao dịch.
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 27/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1040


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1040 với mục tiêu 1,1010 và xa hơn là 1,1000.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1040 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1050 hoặc xa hơn là 1,1060.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 28/01.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1030.

Điểm trục : 1,1030


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1030 với mục tiêu 1,1010 và xa hơn là 1,1000.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1040 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1040 hoặc xa hơn là 1,1055.
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1030 khả năng quay về 1,1010 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 29/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1015


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1015 với mục tiêu 1,0995 và xa hơn là 1,0985.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1015 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1025 hoặc xa hơn là 1,1035.
Bình Luận :chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

leAnh1998

Junior Member
Joined
Jan 13, 2020
Messages
164
Reaction score
38
Points
28
thanks for share. đã note lại, mục này của bác rất bổ ích
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 30/01.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1000.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1000 với mục tiêu 1,1025 và xa hơn là 1,1035.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1000 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0990 hoặc xa hơn là 1,0980.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 
Last edited:

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 31/01.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1035

Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1035 với mục tiêu 1,1015 và xa hơn là 1,1005.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1035 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1050 hoặc xa hơn là 1,1065.
Bình Luận :chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
354,002
Messages
6,194,786
Members
128,834
Latest member
1760023

Follow us

Top