Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
GBP/USD chịu áp lực giảm giá

Điểm trục: 1.4845

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.4845với mục tiêu 1.47 và xa hơn là 1.4635 trong phần mở rộng.

Kịch bản phụ: Giá vượt lên mức 1.4845 kỳ vọng mức tăng cao hơn ở mức 1.491 và 1.495 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này đang ở mức phục hồi nhưng còn dưới mức giá trần mong đợi.

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: sự sai lệch vẫn có xu hướng tăng

Điểm trục: 1.0545

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.0545với mục tiêu 1.064 và xa hơn là 1.07 trong phần mở rộng.

Kịch bản phụ: Dưới mức 1.0545 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.0515 và 1.0465 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở trên mức giá sàn mong đợi của nó.http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
GBP/USD chịu áp lực giảm giá

Điểm trục: 1.4805

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.4805 với mục tiêu 1.471 và xa hơn là 1.463 trong phần mở rộng.

Kịch bản phụ: Giá vượt lên mức 1.4805 kỳ vọng mức tăng cao hơn ở mức 1.4855 và 1.493 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá hiện còn mức đi xuống


http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: mức giá trần mong đợi quan trọng tại 1.076

Điểm trục: 1.076

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.076với mục tiêu 1.0615và xa hơn là 1.0575 trong phần mở rộng.

Kịch bản phụ: Dưới mức 1.076 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.0815 và 1.0915 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này hiện ở dưới mức trần và còn chịu áp lực giảm giá.


http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
GBP/USD: xu hướng tăng chiếm ưu thế

Điểm trục: 1.48

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.48với mục tiêu 1.501 và xa hơn là 1.5095 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Dưới mức 1.48 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.471 và 1.463 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này còn có xu hướng tăng


fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: sự sai lệch vẫn có xu hướng tăng

Điểm trục: 1.071

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.071với mục tiêu 1.0915 và xa hơn là 1.0985 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Dưới mức 1.071 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.0655 và 1.0615 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở trên mức giá sàn mong đợi và còn có xu hướng tăng


fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
Ngày 25/3: GBP/USD: xu hướng giảm chiếm ưu thế

Điểm trục: 1.4915

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.4915với mục tiêu 1.4825 và xa hơn là 1.4775 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 1.4915 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.4985 và 1.5095 như là mục tiêu.

Bình luận: Khi mức 1.4915 vẫn còn là giá trần, dự kiến có sự quay lại mức 1.4825

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
Ngày 25/3: EUR/USD: sự sai lệch vẫn có xu hướng tăng trên mức 1.087

Điểm trục: 1.087

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.087với mục tiêu 1.098 và xa hơn là 1.104 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Dưới mức 1.087 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.0815 và 1.075 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở trên mức giá sàn mong đợi và còn có xu hướng tăng

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
GBP/USD: xu hướng tăng chiếm ưu thế

Điểm trục: 1.4825

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua dưới mức 1.4825với mục tiêu 1.4985 và xa hơn là 1.5095 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 1.4825 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.4775 và 1.471 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá hiện trên giá sàn.

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: sự sai lệch vẫn có xu hướng tăng trên mức 1.0885

Điểm trục: 1.0885

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.0885với mục tiêu 1.104 và xa hơn là 1.109 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Dưới mức 1.0885 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.0815 và 1.075 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở trên mức giá sàn mong đợi và còn có xu hướng tăng

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
(Chiến lược ngày 27/3) AUD/USD: xu hướng giảm

Điểm trục: 0.7855

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 0.7855với mục tiêu 0.776 và xa hơn là 0.77 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 0.7855 kỳ vọng lên mức 0.7905 và 0.794 như là mục tiêu.

Bình luận: RSI hiện cầm cự và có xu hướng giảm

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
(Chiến lược ngày 27/3) USD/JPY: cảnh báo


Điểm trục: 119.35

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 119.35với mục tiêu 118.75 và xa hơn là 118.25 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 119.35 kỳ vọng lên mức 119.95 và 120.3 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này đang phục hồi và tiến tới giá trần.

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
(Chiến lược ngày 27/3) GBP/USD: chịu áp lực giảm giá

Điểm trục: 1.491

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.491với mục tiêu 1.4775 và xa hơn là 1.4715 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 1.491 kỳ vọng lên mức 1.4955 và 1.4995 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở dưới mức giá trần mong đợi và chịu áp lực giảm giá

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
(Chiến lược ngày 27/3) EUR/USD: xu hướng giảm chiếm ưu thế


Điểm trục: 1.0955

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán trên mức 1.0955với mục tiêu 1.0815 và xa hơn là 1.075 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 1.0955 kỳ vọng mức tăng lên mức 1.105 và 1.109 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở dưới mức giá trần mong đợi và chịu áp lực giảm giá

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.253761736.1714510294.1422218445
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: xu hướng thị trường đi lên


Điểm trục: 1.0795

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí mua trên mức 1.0795với mục tiêu 1.09 và xa hơn là 1.0955 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: dưới mức 1.0795 kỳ vọng mức giảm xuống mức 1.075 và 1.069 như là mục tiêu.

Bình luận: 1.0795 được hỗ trợ và hiện tạm thời ổn định

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
GBP/USD: chịu áp lực giảm giá

Điểm trục: 1.4845

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.4845với mục tiêu 1.475 và xa hơn là 1.4715 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: Trên mức 1.4845 kỳ vọng lên mức 1.492 và 1.4955 như là mục tiêu.

Bình luận: Cặp tỉ giá này ở dưới mức giá trần mong đợi và chịu áp lực giảm giá

 

thsttl

Newbie
Joined
Sep 5, 2014
Messages
28
Reaction score
12
Points
3
đọc chả hiểu j cả :D, cũng thấy thích thích forex nhưng thấy thằng bạn bảo chơi fx như đánh bạc í :D, nên chần chừ, chưa dám tham gia.
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
:D...bác tìm hiểu về forex và phân tích kỹ thuật trước đi..hay lắm ! :3
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1.081


Điểm trục: 1.081

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.081với mục tiêu 1.071 và xa hơn là 1.065 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: trên mức 1.081 kỳ vọng lên mức 1.085 và 1.09 như là mục tiêu.

Bình luận: cặp tỉ giá hiện đang phục hồi nhưng vẫn còn ở dưới ngưỡng kháng cự.

fxpro-vn.com
 
Last edited:

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
EUR/USD: break of a ST rising trendline support.


Điểm trục: 1.096

Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.096với mục tiêu 1.086 và xa hơn là 1.08 trong phần mở rộng.


Kịch bản phụ: trên mức 1.096 kỳ vọng lên mức 1.1035 và 1.11 như là mục tiêu.

Bình luận: cặp tiền tệ hiện đang dưới ngưỡng kháng cự và vẫn còn chịu áp lực giảm giá.

fxpro-vn.com
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
354,155
Messages
6,197,535
Members
128,892
Latest member
k123

Follow us

Top