Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/10.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1155


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1155 với mục tiêu 1,1125 và xa hơn là 1,1115
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1155 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1165 hoặc xa hơn là 1,1180
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 23/10.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1135

Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1135 với mục tiêu 1,1100 và xa hơn là 1,1085
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1135 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1145 hoặc xa hơn là 1,1160
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 24/10.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1145


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1145 với mục tiêu 1,1120 và xa hơn là 1,1105
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1145 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1160 hoặc xa hơn là 1,1170
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 25/10.

EUR/USD trong ngày: tăng.

Điểm trục : 1,1100

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1100 với mục tiêu 1,1135 và xa hơn là 1,1150
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1100 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1090 hoặc xa hơn là 1,1080
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 28/10.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1095


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1095 với mục tiêu 1,1080 và xa hơn là 1,1070
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1095 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1105 hoặc xa hơn là 1,1120
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 29/10.

EUR/USD trong ngày: 1,1085 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm trục : 1,1085


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1085 với mục tiêu 1,1105 và xa hơn là 1,1120
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1085 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1070 hoặc xa hơn là 1,1060
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/11.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.

Điểm trục : 1,1010


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1010 với mục tiêu 1,0995 và xa hơn là 1,0980
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1010 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1020 hoặc xa hơn là 1,1035
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1010 khả năng quay về 1,0995 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 15/11.

EUR/USD trong ngày:tiến xa hơn.

Điểm trục : 1,1010


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1010 với mục tiêu 1,1035 và xa hơn là 1,1045
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1010 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1000 hoặc xa hơn là 1,0990
Bình Luận : sự vượt qua mốc 1,1010 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 1,1035.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 18/11.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1045

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1045 với mục tiêu 1,1080 và xa hơn là 1,1090
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1045 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1030 hoặc xa hơn là 1,1015
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 19/11.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1080


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1080 với mục tiêu 1,1055 và xa hơn là 1,1045
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1080 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1090 hoặc xa hơn là 1,1105
Bình Luận :chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/11.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1075


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1075 với mục tiêu 1,1055 và xa hơn là 1,1040
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1075 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1090 hoặc xa hơn là 1,1105
Bình Luận :chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/11.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1070


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1070 với mục tiêu 1,1090 và xa hơn là 1,1105
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1070 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1065 hoặc xa hơn là 1,1055
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/11.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1080


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1080 với mục tiêu 1,1045 và xa hơn là 1,1035
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1080 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1095 hoặc xa hơn là 1,1110
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 25/11.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1035


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1035 với mục tiêu 1,1000 và xa hơn là 1,0990.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1035 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1045 hoặc xa hơn là 1,1055.
Bình Luận :khi chỉ số không vượt qua 1,1035 khả năng quay về 1,1000 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 26/11.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1025.

Điểm trục : 1,1025


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1025 với mục tiêu 1,1000 và xa hơn là 1,0985.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1025 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1035 hoặc xa hơn là 1,1045.
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1025 khả năng quay về 1,1000 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 27/11.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1025.

Điểm trục : 1,1025


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1025 với mục tiêu 1,1000 và xa hơn là 1,0985.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1025 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1035 hoặc xa hơn là 1,1045.
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1025 khả năng quay về 1,1000 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 28/11.

EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm trục : 1,1000.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1000 với mục tiêu 1,1025 và xa hơn là 1,1035.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1000 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0990 hoặc xa hơn là 1,0980.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 29/11.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1000.

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1000 với mục tiêu 1,1020 và xa hơn là 1,1030.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1000 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0990 hoặc xa hơn là 1,0980.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 02/12.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1025


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1025 với mục tiêu 1,1010 và xa hơn là 1,1000.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1025 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1040 hoặc xa hơn là 1,1050.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
354,002
Messages
6,194,781
Members
128,834
Latest member
1760023

Follow us

Top