Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 03/02.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm trục : 1,1070.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1070 với mục tiêu 1,1095 và xa hơn là 1,1115.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1070 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1055 hoặc xa hơn là 1,1040.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 04/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1075


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1075 với mục tiêu 1,1050 và xa hơn là 1,1035.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1075 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1095 hoặc xa hơn là 1,1110.
Bình Luận :chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 05/02.

EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm trục : 1,1045


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1045 với mục tiêu 1,1030 và xa hơn là 1,1020.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1045 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1055 hoặc xa hơn là 1,1065.
Bình Luận :chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 06/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1015


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1015 với mục tiêu 1,0990 và xa hơn là 1,0980.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1015 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1025 hoặc xa hơn là 1,1035.
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1015 khả năng quay về 1,0990 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 07/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0985


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0985 với mục tiêu 1,0945 và xa hơn là 1,0930.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0985 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0995 hoặc xa hơn là 1,1015.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 10/02.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0965.

Điểm trục : 1,0965


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0965 với mục tiêu 1,0940 và xa hơn là 1,0930.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0965 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0975 hoặc xa hơn là 1,0985.
Bình Luận :khi chỉ số không vượt qua 1,0965 khả năng quay về 1,0940 là rất lớn.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 11/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0925


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0925 với mục tiêu 1,0900 và xa hơn là 1,0875.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0965 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0940 hoặc xa hơn là 1,0955.
Bình Luận :chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 12/02.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,0925


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0925 với mục tiêu 1,0900 và xa hơn là 1,0890.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0965 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0940 hoặc xa hơn là 1,0955.
Bình Luận :chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0890

Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0890 với mục tiêu 1,0860 và xa hơn là 1,0840.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0890 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0905 hoặc xa hơn là 1,0925.
Bình Luận :chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/02.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,0850


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0850 với mục tiêu 1,0825 và xa hơn là 1,0815.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0850 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0865 hoặc xa hơn là 1,0875.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 18/02.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0840.

Điểm trục : 1,0840


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0840 với mục tiêu 1,0810 và xa hơn là 1,0800.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0850 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0850 hoặc xa hơn là 1,0860.
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 19/02.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố..

Điểm trục : 1,0810


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0810 với mục tiêu 1,0785 và xa hơn là 1,0770.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0810 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0825 hoặc xa hơn là 1,0840.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0815

Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0815 với mục tiêu 1,0780 và xa hơn là 1,0770.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0815 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0825 hoặc xa hơn là 1,0835.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/02.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm trục : 1,0790.

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,0790 với mục tiêu 1,0820 và xa hơn là 1,0835.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,0790 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0780 hoặc xa hơn là 1,0770.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 
  • Like
Reactions: KTW

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 24/02.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0840.


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0840 với mục tiêu 1,0810 và xa hơn là 1,0795.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0840 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0850 hoặc xa hơn là 1,0865.
Bình Luận : chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 25/02.

EUR/USD trong ngày: 1,0840 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm trục : 1,0840.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,0840 với mục tiêu 1,0870 và xa hơn là 1,0885.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,0840 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0825 hoặc xa hơn là 1,0810.
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 26/02.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm trục : 1,0860.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,0860 với mục tiêu 1,0910 và xa hơn là 1,0925.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,0860 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0845 hoặc xa hơn là 1,0830.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 27/02.

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm trục : 1,0900.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,0900 với mục tiêu 1,0960 và xa hơn là 1,0990.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,0900 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0880 hoặc xa hơn là 1,0860.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 28/02.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1005.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1005 với mục tiêu 1,1055 và xa hơn là 1,1075.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1005 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0970 hoặc xa hơn là 1,0950.
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,553
Reaction score
31
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 02/03.

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm trục : 1,1010.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1010 với mục tiêu 1,1095 và xa hơn là 1,1125.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1010 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0980 hoặc xa hơn là 1,0950.
Bình Luận : chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
354,150
Messages
6,197,457
Members
128,892
Latest member
k123

Follow us

Top