Chi tiết về Thông báo về chương trình đền bù và thưởng cho người dùng của OKEx

thông báo OKEx .jpg

Như đã đề cập trong thông báo gần đây của chúng tôi, OKEx sẽ mở lại hoạt động rút tiền vào hoặc trước ngày 27 tháng 11. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng và cảm ơn những người dùng vẫn luôn tin tưởng và sử dụng nền tảng OKEx, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình bồi thường và thưởng sau khi mở lại chức năng rút tiền:

1. Đối với những người dùng đã nạp tiền, giữ token hoặc giao dịch trong khoảng thời gian mà chức năng rút tiền bị đóng, OKEx sẽ lấy 20% tổng thu nhập từ phí giao dịch hợp đồng tương lai và perpetual swap trong 7 tuần qua vào một quỹ khuyến khích, sẽ được phát hành dưới dạng thanh toán một lần cho người dùng dựa trên tài sản và điều kiện giao dịch của họ. Tính toán tỉ lệ tài sản sẽ tăng gấp đôi cho OKB.

2. Đối với người dùng có tài sản trên 10.000 USDT trước 23:00 ngày 23 tháng 11, OKEx sẽ phát hành thẻ đổi phí giao dịch có giá trị từ tối thiểu 100 USDT đến tối đa 1.000 USDT.

3. Đối với tất cả người dùng của OKEx, khoản thu nhập trích từ phí giao dịch perpetual swap và Future sẽ tiếp tục được phát hành vào mỗi thứ Sáu hàng tuần và chủ sở hữu OKB sẽ luôn có lựa chọn để được tính gấp đôi trọng số tài sản OKB của mình.


Chi tiết cụ thể về chương trình đền bù và thưởng được liệt kê dưới đây:

I. Chương trình phần thưởng Thứ Sáu vui vẻ

1. Ngày diễn ra sự kiện: Ngày 4 tháng 12 cho sự kiện đầu tiên, sự kiện sẽ tiếp tục lặp lại vào các thứ Sáu hàng tuần sau đó.

2. Người dùng đủ điều kiện: Người dùng có tài sản trung bình hàng ngày trên OKEx lớn hơn hoặc bằng 100 USDT hoặc có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lớn hơn hoặc bằng 100 USDT và có mức KYC 2 trở lên.

3. Quy định

a. Vào 16:00 thứ Sáu hàng tuần, OKEx lấy 20% thu nhập từ phí giao dịch của giao dịch Future và perpetual swap sau đó đưa nó vào quỹ tiền thưởng để phân phối cho tất cả người dùng bằng BTC theo tỷ lệ tổng tài sản và khối lượng giao dịch của họ.

b. Cách tính thưởng cho tổng tài sản:

Phần thưởng mà người dùng có thể nhận được trong phần này = thu nhập phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần của OKEx * 10% * tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng/tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của tất cả người dùng.

Thu nhập phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần: Tổng thu nhập phí giao dịch từ hai thị trường này từ 23:00 của Thứ Năm trước đó đến 23:00 Thứ Năm sắp tới.

Tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng: Tổng giá trị tài sản chính trong mỗi tài khoản của người dùng được snapshot vào 23:00 hàng ngày trong bảy ngày kể từ Thứ Năm trước đó. Tổng giá trị tài sản thực được tính dựa trên giá đóng cửa của các tài sản chính trên nền tảng OKEx trong ngày bằng USDT tương đương. Tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng = tổng giá trị tổng tài sản hàng ngày từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Sáu hiện tại / 7.

Nếu tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng > 10.000 USDT, nó sẽ được tính là 10.000 USDT.

c. Tính toán phần thưởng cho khối lượng giao dịch thực:

Phần thưởng mà người dùng có thể nhận được trong phần này =
Thu nhập từ phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần của OKEx * 10% * khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng / khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của tất cả người dùng.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một người dùng:
Thứ Năm hàng tuần, một snapshot tổng khối lượng giao dịch giao ngay, ký quỹ, Future, perpetual swap và option của người dùng từ 23:00 Thứ Năm trước đó đến 23:00 Thứ Năm hiện tại sẽ được thực hiện . Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng = tổng khối lượng giao dịch Thứ Năm trước đó đến Thứ Sáu hiện tại / 7.

Nếu khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng vượt quá 30.000 USDT, thì nó được coi là 30.000 USDT khi tính toán.

4. Lưu ý đặc biệt:

a. Tài sản thực của người dùng là tổng giá trị của 20 tài sản chính trên nền tảng được định giá bằng USDT. Việc lựa chọn 20 tài sản chính có tính đến nhiều tiêu chí, chẳng hạn như giá trị thị trường, khối lượng giao dịch và số lượng người dùng, có thể được cập nhật bất thường trong tương lai. Danh sách tài sản đầu tiên bao gồm OKB, USDT, BTC, ETH, LTC, BCH, LINK, EOS, BSV, TRX, ETC, DOT, XRP, ZEC, NEO, ATOM, UNI, DASH, ADA và SUSHI.

b. OKB hưởng hệ số nhân x2 khi được chuyển đổi thành USDT để tính tổng tài sản thực, trong khi các tài sản khác được chuyển đổi bình thường.

c. Để đánh giá cao sự hỗ trợ từ những người dùng trung thành của chúng tôi trong thời gian tạm ngừng rút tiền, chúng tôi sẽ lấy 20% thu nhập từ phí giao dịch hợp đồng tương lai + perpetual swap từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 4 tháng 12 (tổng cộng là 7 tuần) để tính Thứ Sáu Vui Vẻ đầu tiên ưu đãi vào ngày 4 tháng 12. Mức tổng tài sản và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng sẽ có ảnh chụp màn hình được thực hiện trong cùng thời gian đó.

d. Tài sản trong Tài khoản Tiết kiệm của người dùng được tính vào tổng tài sản thực, trong khi các khoản vay ký quỹ sẽ bị trừ vào tổng tài sản.

e. Tài khoản phụ không được tính vào chương trình này.

II. Phí giao dịch được miễn và hoàn lại cho người dùng

1. Người đủ điều kiện: Người dùng có ảnh snapshot tài sản ròng hơn 10.000 USDT trong tài khoản của họ kể từ 23:00 ngày 23 tháng 11.

2. Quy định và điều kiện của chiến dịch phần thưởng:

Chúng tôi sẽ phân bổ lại phí giao dịch dựa theo bảng sau vào thẻ hoàn phí giao dịch trước khi mở lại hoạt động rút tiền:

Việc sử dụng tất cả các thẻ hoàn phí giao dịch trong các chiến dịch phần thưởng nói trên sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức thanh toán khuyến khích cho các sự kiện Thứ Sáu Vui Vẻ trong tương lai. OKEx sẽ sử dụng quỹ riêng của nền tảng để ứng trước việc sử dụng thẻ hoàn phí nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả người dùng.

Sự ủng hộ và tin tưởng liên tục của người dùng là yếu tố quan trọng đối với sự bền vững lâu dài của tất cả các nền tảng. Sắp tới, OKEx sẽ tiếp tục tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời giới thiệu các tính năng bổ sung để mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành và lòng biết ơn tới người dùng vì sự ủng hộ kiên định của các bạn.

Tang web OKEX:https://www.okex.com/account/login
 
View attachment 162388
Như đã đề cập trong thông báo gần đây của chúng tôi, OKEx sẽ mở lại hoạt động rút tiền vào hoặc trước ngày 27 tháng 11. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng và cảm ơn những người dùng vẫn luôn tin tưởng và sử dụng nền tảng OKEx, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình bồi thường và thưởng sau khi mở lại chức năng rút tiền:

1. Đối với những người dùng đã nạp tiền, giữ token hoặc giao dịch trong khoảng thời gian mà chức năng rút tiền bị đóng, OKEx sẽ lấy 20% tổng thu nhập từ phí giao dịch hợp đồng tương lai và perpetual swap trong 7 tuần qua vào một quỹ khuyến khích, sẽ được phát hành dưới dạng thanh toán một lần cho người dùng dựa trên tài sản và điều kiện giao dịch của họ. Tính toán tỉ lệ tài sản sẽ tăng gấp đôi cho OKB.

2. Đối với người dùng có tài sản trên 10.000 USDT trước 23:00 ngày 23 tháng 11, OKEx sẽ phát hành thẻ đổi phí giao dịch có giá trị từ tối thiểu 100 USDT đến tối đa 1.000 USDT.

3. Đối với tất cả người dùng của OKEx, khoản thu nhập trích từ phí giao dịch perpetual swap và Future sẽ tiếp tục được phát hành vào mỗi thứ Sáu hàng tuần và chủ sở hữu OKB sẽ luôn có lựa chọn để được tính gấp đôi trọng số tài sản OKB của mình.


Chi tiết cụ thể về chương trình đền bù và thưởng được liệt kê dưới đây:

I. Chương trình phần thưởng Thứ Sáu vui vẻ

1. Ngày diễn ra sự kiện: Ngày 4 tháng 12 cho sự kiện đầu tiên, sự kiện sẽ tiếp tục lặp lại vào các thứ Sáu hàng tuần sau đó.

2. Người dùng đủ điều kiện: Người dùng có tài sản trung bình hàng ngày trên OKEx lớn hơn hoặc bằng 100 USDT hoặc có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lớn hơn hoặc bằng 100 USDT và có mức KYC 2 trở lên.

3. Quy định

a. Vào 16:00 thứ Sáu hàng tuần, OKEx lấy 20% thu nhập từ phí giao dịch của giao dịch Future và perpetual swap sau đó đưa nó vào quỹ tiền thưởng để phân phối cho tất cả người dùng bằng BTC theo tỷ lệ tổng tài sản và khối lượng giao dịch của họ.

b. Cách tính thưởng cho tổng tài sản:

Phần thưởng mà người dùng có thể nhận được trong phần này = thu nhập phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần của OKEx * 10% * tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng/tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của tất cả người dùng.

Thu nhập phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần: Tổng thu nhập phí giao dịch từ hai thị trường này từ 23:00 của Thứ Năm trước đó đến 23:00 Thứ Năm sắp tới.

Tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng: Tổng giá trị tài sản chính trong mỗi tài khoản của người dùng được snapshot vào 23:00 hàng ngày trong bảy ngày kể từ Thứ Năm trước đó. Tổng giá trị tài sản thực được tính dựa trên giá đóng cửa của các tài sản chính trên nền tảng OKEx trong ngày bằng USDT tương đương. Tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng = tổng giá trị tổng tài sản hàng ngày từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Sáu hiện tại / 7.

Nếu tổng giá trị tài sản trung bình hàng ngày của người dùng > 10.000 USDT, nó sẽ được tính là 10.000 USDT.

c. Tính toán phần thưởng cho khối lượng giao dịch thực:

Phần thưởng mà người dùng có thể nhận được trong phần này =
Thu nhập từ phí giao dịch Future + perpetual swap trong tuần của OKEx * 10% * khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng / khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của tất cả người dùng.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một người dùng:
Thứ Năm hàng tuần, một snapshot tổng khối lượng giao dịch giao ngay, ký quỹ, Future, perpetual swap và option của người dùng từ 23:00 Thứ Năm trước đó đến 23:00 Thứ Năm hiện tại sẽ được thực hiện . Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng = tổng khối lượng giao dịch Thứ Năm trước đó đến Thứ Sáu hiện tại / 7.

Nếu khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng vượt quá 30.000 USDT, thì nó được coi là 30.000 USDT khi tính toán.

4. Lưu ý đặc biệt:

a. Tài sản thực của người dùng là tổng giá trị của 20 tài sản chính trên nền tảng được định giá bằng USDT. Việc lựa chọn 20 tài sản chính có tính đến nhiều tiêu chí, chẳng hạn như giá trị thị trường, khối lượng giao dịch và số lượng người dùng, có thể được cập nhật bất thường trong tương lai. Danh sách tài sản đầu tiên bao gồm OKB, USDT, BTC, ETH, LTC, BCH, LINK, EOS, BSV, TRX, ETC, DOT, XRP, ZEC, NEO, ATOM, UNI, DASH, ADA và SUSHI.

b. OKB hưởng hệ số nhân x2 khi được chuyển đổi thành USDT để tính tổng tài sản thực, trong khi các tài sản khác được chuyển đổi bình thường.

c. Để đánh giá cao sự hỗ trợ từ những người dùng trung thành của chúng tôi trong thời gian tạm ngừng rút tiền, chúng tôi sẽ lấy 20% thu nhập từ phí giao dịch hợp đồng tương lai + perpetual swap từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 4 tháng 12 (tổng cộng là 7 tuần) để tính Thứ Sáu Vui Vẻ đầu tiên ưu đãi vào ngày 4 tháng 12. Mức tổng tài sản và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người dùng sẽ có ảnh chụp màn hình được thực hiện trong cùng thời gian đó.

d. Tài sản trong Tài khoản Tiết kiệm của người dùng được tính vào tổng tài sản thực, trong khi các khoản vay ký quỹ sẽ bị trừ vào tổng tài sản.

e. Tài khoản phụ không được tính vào chương trình này.

II. Phí giao dịch được miễn và hoàn lại cho người dùng

1. Người đủ điều kiện: Người dùng có ảnh snapshot tài sản ròng hơn 10.000 USDT trong tài khoản của họ kể từ 23:00 ngày 23 tháng 11.

2. Quy định và điều kiện của chiến dịch phần thưởng:

Chúng tôi sẽ phân bổ lại phí giao dịch dựa theo bảng sau vào thẻ hoàn phí giao dịch trước khi mở lại hoạt động rút tiền:

Việc sử dụng tất cả các thẻ hoàn phí giao dịch trong các chiến dịch phần thưởng nói trên sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức thanh toán khuyến khích cho các sự kiện Thứ Sáu Vui Vẻ trong tương lai. OKEx sẽ sử dụng quỹ riêng của nền tảng để ứng trước việc sử dụng thẻ hoàn phí nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả người dùng.

Sự ủng hộ và tin tưởng liên tục của người dùng là yếu tố quan trọng đối với sự bền vững lâu dài của tất cả các nền tảng. Sắp tới, OKEx sẽ tiếp tục tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời giới thiệu các tính năng bổ sung để mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành và lòng biết ơn tới người dùng vì sự ủng hộ kiên định của các bạn.

Tang web OKEX:https://www.okex.com/account/login
Nếu đúng thì Okex làm ăn ok quá, hy vọng Okex sẽ giữ được khách hàng. :popo_big_smile:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,291
Messages
7,042,062
Members
168,763
Latest member
nhacaiuytineco
Back
Top Bottom