• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy & Sell [BUY] USDT 22.8 WEX 23 [SELL] WEX 23.5 USDT 23.3 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.9 WEX 23.1 [SELL] WEX 23.5 USDT 23.3 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23 WEX 23 - VCB
 
Exchange [BUY] USDT 22.9 WEX 23 - VCB
 
đang giao dịch với skype : live:thegames0001

c gửi usdt vào ví này nha

1JyDCS3hqN7JeNkPvzJFcUMSLyFDCrorHT
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23 WEX 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.1 WEX 23.2 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.3 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.3 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.4 [SELL] USDT 23.6 - VCB
 
Mình cần mua 3.5K úsdt. Please add skype : Nguyen Toan
đang gd với c qua skype : facebook:nguyenquyettoan0212

c gửi vnd vào bank này nha

VCB: 0341006941578 PHAM VAN LUAN
nội dung facebook:nguyenquyettoan0212
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.4 [SELL] USDT 23.7 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.4 [SELL] USDT 23.7 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 23.2 WEX 23.4 [SELL] USDT 23.6 - VCB
 
Exchange [BUY] USDT 23.2 WEX 23.4 [SELL] USDT 23.6 - VCB
 
Exchange [BUY] USDT 23.5 WEX 23.4 [SELL] USDT 24.3 - VCB
 
Sell [SELL] 50k USDT 24.5 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
415,576
Messages
7,043,839
Members
168,862
Latest member
referralaffiliat
Back
Top Bottom