• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.7 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.5 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.5 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.5 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.5 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.5 [SELL] WEX 23.1 USDT 22.9 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.5 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 22.9 - VCB
 
Đang giao dịch mua 100trieu vn usdt với Long qua face
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.6 [SELL] WEX 23.1 USDT 23 - VCB
 
Đang liên hệ skype: livelongdkk mua của bạn 8k usdt!
 
Đang liên hệ skype: livelongdkk mua của bạn 8k usdt!
xác nhận gd với c qua skype : nguyenquang.forex

VCB: 0341007047314 Pham Van Long
nội dung nguyenquang.forex
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
407,670
Messages
6,981,979
Members
165,512
Latest member
cskt6868
Back
Top Bottom