• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.7 [SELL] WEX 23.2 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.8 [SELL] WEX 23.3 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.8 [SELL] WEX 23.3 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.6 WEX 22.8 [SELL] WEX 23.3 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.7 WEX 22.9 [SELL] WEX 23.4 USDT 23.3 - VCB
 
Đang giao dịch bán cho bác chủ topic 2907 usdt bằng skype imejsc
 
Đang giao dịch bán cho bác chủ topic 2907 usdt bằng skype imejsc
đang gd với c qua skype : imejsc

ví này nha c

1JyDCS3hqN7JeNkPvzJFcUMSLyFDCrorHT
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.7 WEX 22.9 [SELL] WEX 23.4 USDT 23.2 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.7 WEX 22.9 [SELL] WEX 23.3 USDT 23.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.7 WEX 22.9 [SELL] WEX 23.4 USDT 23.2 - VCB
 
gd thớt 2000 wex, skype: njghtmare92
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.8 WEX 23 [SELL] WEX 23.5 USDT 23.3 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
407,900
Messages
6,984,451
Members
165,661
Latest member
Mapmk123

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom