sell usdt

 1. GomTienLe2013

  Buy 100K USDT Rate 24.72 - all bank

  mình cần mua 100K USDT Rate 24.72 - all bank
 2. NkocLove

  Sell 3000 USDT rate 22.55 VCB

  Như tít e có 3k USDT cần ra đi rate 22.55 Giao dịch mỗi lần bằng với số tiền bảo hiểm của bên có bảo hiểm lớn hơn..hoạc trung gian tùy buyer.fee buyer chịu!!! bác nào cần liên hệ info dưới avatar cuả e ạ!
 3. kensikunvn

  Buy DONE

  Ai có bán pm skype nhé. Thanks
 4. dsdcxcx

  Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

  Thông Tin bank VCB: 0341007047314 Pham Van Long User name WEX : longdkk Liên Hệ https://www.facebook.com/longpham197 skype, icq hoặc SDT: 01627689057 ví usdt : 1C6pPL17G7HuMHi63cdERYTQdgvfnNnWxx 1NuXA7BuHUZ9cbbRs2nAjGoj2x8Nj6V8q4 Click vào thông dưới avatar để tránh...

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom