• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Account Facebook Full 5000 Bạn Bè + Fanpage Like Vietnam (VCB - Bảo Kim)

Status
Not open for further replies.

akiraz

Junior
Joined
Nov 14, 2011
Messages
236
Reactions
385
MR
0.011
Skype
Chat with me via Skype
dich-vu-ban-tai-khoan-facebook-chat-luong-jpg.124243


Bên mình chuyên cung cấp các loại nick facebook tự kéo như sau:

+ Random từ 500 đến 800 friend : 25k / 1 Account (min 10)

+ Random từ 1000 đến 2000 friend : 50k / 1 Account (min 2)

+ Random từ 3000 đến 4000 friend: 80k / 1 Account

+ Full 5000 friend: 100k / 1 Account
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Acc via change infor VN random friend : 30k / 1 Account (min 10)

+ Account cổ random từ năm 2007 đến 2013 , random quốc gia , không friend : 100k / 1 Account


NOTE:

Tài khoản facebook tự kéo bên mình là do bên mình tự tạo và kéo friend nên không có trường hợp bị lấy lại.

Tài khoản FB via change infor là tài khoản hack được thay đổi toàn bộ thông tin nên người dùng khó lấy lại (tỷ lệ bị lấy lại 1%).

Tài khoản FB cổ là do người dùng tạo ra rồi bỏ luôn bên mình checkpass lại nên xài không bị lấy lại.

Bên mình bảo hành đăng nhập lần đầu tiên cho tất cả các nick để kiểm tra , khi xài rồi vào bất cứ việc gì bên mình không hỗ trợ bảo hành nữa.ban-fanpage-chat-luong-gia-re-like-that-jpg.124244


BÁN FANPAGE LIKE VIETNAM CÁC LOẠI TỪ 3K 4K 5K LIKE , RATE 100Đ / 1 LIKE

NOTE:

Fanpage bên mình bán ra sẽ có tên mặc định , ai muốn đổi qua tên theo ý muốn thì vui lòng + thêm 100k phí đổi tên.

Fanpage từ khi giao hàng sẽ được bảo hành 3 ngày.Thông tin liên hệ :


+ Skype: akira_mmo4vn

+ ICQ: 719004557


Topic sell cũ :


https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.394155/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.393666/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.393202/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.392719/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.390734/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.390280/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.389789/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.389264/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.388725/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.388207/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.387869/
https://mmo4me.com/threads/account-...n-be-fanpage-like-vietnam-vcb-bao-kim.387450/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.386896/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.384735/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.384163/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.382020/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.381438/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.380805/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.380224/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.379617/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.378920/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.377151/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.376286/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.375612/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.374777/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.372582/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.371152/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.370284/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.369555/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.368798/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.368073/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.367443/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.366782/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.365900/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.365235/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.364593/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.363906/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.363232/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.362427/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.361533/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.360695/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.359561/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.358702/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.356451/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.355661/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.354820/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.353343/
https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.352697/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.350431/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.348531/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.347932/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.347333/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.346745/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.346187/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.345025/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.344393/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.343877/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.343300/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.342764/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.342202/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.341640/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.340439/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.339270/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.338705/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.338074/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.337499/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.336748/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.336143/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.335470/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.334857/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.334194/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.333562/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.332888/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.332244/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.331597/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.330848/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.330115/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.329395/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.328634/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.327894/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.327312/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.326801/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.326234/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.325522/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.324885/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.317553/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.316673/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.315654/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.314758/
https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.313891/
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
UP NGÀY MỚI............
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,667
Messages
7,099,707
Members
172,719
Latest member
hero1299

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom