• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy, Sell, Trade or Rent

Nơi tập trung mua bán, trao đổi, cho thuê các loại sản phẩm trong MMO.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
373,086
Messages
6,527,812
Members
142,849
Latest member
mrkieubui

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week