1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell Account Facebook Full 5000 bạn bè, 100k/1 account (VCB - Bảo Kim)

Discussion in 'Buy, Sell or Trade' started by akiraz, Oct 13, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: truongtn7187
 1. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  TIẾP TỤC MỞ TOPIC BÁN TK FACEBOOK FULL FRIEND VIETNAM

  [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]

  TK facebook full friend dành cho các bạn bán hàng , maketing... vv..


  Có 5 loại:

  nick facebook trắng đã up avatar : 2k/ 1 Account (min 50)

  100k/ 1 Account cổ (random từ năm 2007 - 2013)

  100k/ 1 Account - 5000 bạn bè

  80k / 1 Account - 3000 bạn bè

  50k / 1 Account - random từ 1000 => 2000 bạn bè (min 2)

  25k / 1 Account - random từ 500 => 800 bạn bè (min 10)

  và loại random <300 bạn bè giá 10k/1 Account (min 10)  Tài khoản Facebook chính chủ do mình tự kéo nên ko phải hack gì đâu nhé nên không lo bị lấy lại , chỉ cần change toàn bộ thông tin và xài tẹt ga thôi.:D

  Bảo hành checkpoint khi đăng nhập lần đầu tiên và chấp nhận trung gian các kiểu con đà điểu nhé... Thanh toán qua VCB hoặc bảo kim. (hỗ trợ get cookie để tránh bị checkpoint)  Liên hệ:  + Skype: akira_mmo4vn

  + ICQ: 719004557

  ( các bác copy vào phần search của skype và kiểm tra thông tin như hình thì add và inbox em , nếu chưa thấy em trả lời thì các bác phone skype nhé em sẽ online liền.. Nếu thông tin không như hình xin vui lòng ko giao dịch để tránh bị scam nhé...)


  [​IMG]  topic sell cũ :
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.379617/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.378920/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.377151/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.376286/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.375612/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.374777/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.372582/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.371152/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.370284/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.369555/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.368798/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.368073/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.367443/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.366782/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.365900/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.365235/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.364593/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.363906/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.363232/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.362427/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.361533/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.360695/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.359561/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.358702/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.356451/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.355661/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.354820/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.353343/
  https://mmo4me.com/threads/sell-account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.352697/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.350431/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.348531/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.347932/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.347333/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.346745/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.346187/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.345025/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.344393/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.343877/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.343300/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.342764/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.342202/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.341640/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.340439/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.339270/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.338705/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.338074/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.337499/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.336748/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.336143/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.335470/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.334857/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.334194/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.333562/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.332888/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.332244/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.331597/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.330848/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.330115/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.329395/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.328634/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.327894/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.327312/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.326801/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.326234/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.325522/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.324885/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.317553/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.316673/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.315654/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.314758/
  https://mmo4me.com/threads/account-facebook-full-5000-ban-be-100k-1-account-vcb-bao-kim.313891/
  https://mmo4me.com/threads/da-het-hang.311983/
   
 2. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 3. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 4. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 5. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 6. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 7. raincy

  raincy Newbie

  Joined:
  Oct 16, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  ib minh nha 716908717
   
 8. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 9. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 10. NguyenThang

  NguyenThang Junior Member

  Joined:
  Sep 7, 2015
  Messages:
  267
  Likes Received:
  46
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  check skye bạn ơi
   
  akiraz likes this.
 11. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 12. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 13. wuxian

  wuxian Newbie

  Joined:
  Oct 18, 2018
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  I want to buy an FB account. I can ship the money first. Skype Please reply me :Asher
   
 14. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 15. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 16. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 17. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 18. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
 19. akiraz

  akiraz Junior Member

  Joined:
  Nov 14, 2011
  Messages:
  241
  Likes Received:
  381
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  UP........
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page