News Kho bạc Tây Ban Nha có quyền tịch thu tiền điện tử để trả nợ thuế

Theo báo cáo của Bộ, do María Jesús Montero đứng đầu, đang phát triển các cải cách lập pháp đối với Luật Thuế chung, cụ thể là Điều 162, để cho phép Cơ quan Thuế Tây Ban Nha xác định và thu giữ tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của những người nộp thuế có nợ quá hạn.

1707145000984.png

Một sắc lệnh của hoàng gia, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2, đã mở rộng số lượng thực thể được trao quyền thu thuế. Cho đến nay, chỉ có các ngân hàng, ngân hàng tiết kiệm và hợp tác xã tín dụng mới được báo cáo Kho bạc.

Kho bạc cũng đang lên kế hoạch chống trốn thuế mạnh mẽ hơn. Nó đang tìm cách buộc các ngân hàng và tổ chức tiền điện tử phải báo cáo về tất cả các giao dịch thẻ.

Tốc độ thực hiện các thay đổi đặt ra một số thách thức về mặt pháp lý. Đất nước này đang cố gắng chủ động thực hiện nhiều quy định khác nhau để quản lý tiền điện tử.

Vậy thì theo luật, Cư dân Tây Ban Nha nắm giữ bất kỳ tài sản tiền điện tử nào trên các nền tảng không phải của Tây Ban Nha phải khai báo với cơ quan thuế cho đến cuối tháng sau. Người nộp thuế cá nhân và doanh nghiệp phải khai báo số tiền được lưu trữ trong tài khoản tiền điện tử của họ ở nước ngoài kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có bảng cân đối kế toán vượt quá số tiền tương đương 50.000 euro (khoảng 54.000 USD) tài sản tiền điện tử mới có nghĩa vụ phải kê khai cổ phần nước ngoài của họ. Những người lưu trữ tài sản của mình trong ví tự quản lý phải báo cáo tài sản nắm giữ của mình thông qua Mẫu thuế tài sản tiêu chuẩn 714.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,385
Messages
7,084,824
Members
171,439
Latest member
zeldrisho
Back
Top Bottom