News Hàn Quốc hoãn thuế tiền điện tử

Nhóm chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), đã đề xuất hoãn thêm hai năm nữa trong việc đánh thuế thu nhập từ tiền điện tử. Đề xuất này được đưa ra khi đất nước tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng Tư. Đảng nhấn mạnh vào sự cần thiết trước tiên phải xây dựng một bộ quy tắc vững chắc cho thị trường tiền điện tử trước khi tiến hành thực thi thuế.

1708491526018.png

Hàn Quốc hoãn thuế tiền điện tử

Ban đầu, chính phủ dự định đánh thuế 20% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử trên 2.5 triệu Won (khoảng 1,875 USD) từ tháng 1 năm 2023.

Kế hoạch này đã bị trì hoãn đến năm 2025 để nhường chỗ cho nền tảng pháp lý. Giờ đây, với cuộc bầu cử sắp diễn ra, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đang tìm cách kéo dài thời gian tạm dừng này đến năm 2027, nhấn mạnh quy định về thuế trong các lời hứa bầu cử của họ.

Họ có kế hoạch đưa việc trì hoãn thuế này vào cam kết chiến dịch của mình vào cuối tháng.

Đảng cũng mong muốn điều chỉnh ngưỡng thuế tiền điện tử với ngưỡng thuế của thị trường chứng khoán ở mức 50 triệu Won (37,400 USD), lập luận về một hệ thống thuế công bằng hơn.

Ban đầu, chính phủ dự định đánh thuế 20% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử trên 2.5 triệu Won (khoảng 1,875 USD) từ tháng 1 năm 2023.

Kế hoạch này đã bị trì hoãn đến năm 2025 để nhường chỗ cho nền tảng pháp lý. Giờ đây, với cuộc bầu cử sắp diễn ra, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đang tìm cách kéo dài thời gian tạm dừng này đến năm 2027, nhấn mạnh quy định về thuế trong các lời hứa bầu cử của họ.

Họ có kế hoạch đưa việc trì hoãn thuế này vào cam kết chiến dịch của mình vào cuối tháng.

Đảng cũng mong muốn điều chỉnh ngưỡng thuế tiền điện tử với ngưỡng thuế của thị trường chứng khoán ở mức 50 triệu Won (37,400 USD), lập luận về một hệ thống thuế công bằng hơn.

Điều này trái ngược hoàn toàn với giới hạn thấp hơn hiện tại đối với thu nhập từ tiền điện tử.

Ngoài ra, Bộ Kinh tế và Tài chính (MOEF) đang khám phá ý tưởng bãi bỏ hoàn toàn thuế thu nhập đối với tiền điện tử như một phần của sáng kiến rộng hơn nhằm cắt giảm thuế đối với đầu tư tài chính.

Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay của Đảng Quyền lực Nhân dân chỉ là trì hoãn thực hiện thuế chứ không phải loại bỏ nó.

Cuộc thảo luận về cách thức và thời điểm đánh thuế tiền điện tử ở Hàn Quốc đang diễn ra. Với cuộc bầu cử sắp tới, những cuộc đối thoại này ngày càng trở nên quan trọng.

Mục đích chính của chính phủ là thiết lập một khung pháp lý toàn diện trước khi xem xét đánh thuế.

Điều này bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn cho các khía cạnh chính của ngành như danh sách mã thông báo và vai trò của nhà cung cấp dịch vụ lưu ký.

Việc thiết lập nền tảng quy định này được coi là rất quan trọng để đảm bảo rằng việc sử dụng và đầu tư tiền điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này bằng cách cung cấp các hướng dẫn rõ ràng.

Tóm lại, trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp thuế nào, Hàn Quốc tập trung vào việc phát triển một môi trường pháp lý mạnh mẽ cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,539
Messages
7,087,266
Members
171,584
Latest member
thuongtk109

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom