Telegram Bot Kèo 150,000 XWALL 20$

Rút về sàn
XCHAIN
Giá trị 1 Coin
1$
Nhập Ref được gì
150.000 Xchain Wallet
Yêu cầu phải tuyển Ref
không cần
Link Bot
https://t.me/XchainWallet_bot?start=r03663674590
Link dự án Coin
https://t.me/XchainWallet_bot?start=r03663674590

kasinguyen

Newbie
Joined
Aug 30, 2021
Messages
2
Reactions
35
MR
0.033
CHAIN WALLET : một HỆ SINH THÁI , MỘT MẠNG LƯỚI và LÀ MỘT VÍ RIÊNG BIỆT ! Được đánh giá là vượt trội hơn so với Trust Wallet về nhiều mặt Đây là một cơ hội lớn để chúng ta sở hữu đồng XCHAIN WALLET rất giá trị trong tương lai !
💓💓💓 Sở hữu 150.000 Xchain Wallet với link https://t.me/XchainWallet_bot?start=r03663674590

Link Claim: https://xchainwallet.com/airdropMainDapp.php?refID=0x5060FcF7d8062CC558bae4187E39f793BfFE0F8B
 
Last edited:

Announcements

Forum statistics

Threads
381,450
Messages
6,653,840
Members
147,688
Latest member
rugbyfanstore

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week