News Hồng Kông đưa ra hướng dẫn tạm thời về lưu ký tiền điện tử

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã công bố thông tư dài 11 trang vào thứ Ba về các tiêu chuẩn về token hóa và lưu ký tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức được ủy quyền tại địa phương.

1708516835258.png

Tài liệu yêu cầu các tổ chức cam kết đánh giá rủi ro toàn diện và phân bổ đủ nguồn lực để quản trị và quản lý rủi ro phù hợp đối với các dịch vụ lưu ký tiền điện tử của họ. Ngoài ra, HKMA yêu cầu các thực thể thiết lập các chính sách nội bộ để giải quyết hợp lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc hiện có.

Các tổ chức được ủy quyền như vậy cũng dự kiến sẽ tách biệt tài sản của khách hàng khỏi tài sản của công ty và duy trì các kế hoạch dự phòng và khắc phục thảm họa để giảm bớt “nguy cơ mất tài sản kỹ thuật số của khách hàng do trộm cắp, gian lận, sơ suất hoặc các hành vi chiếm dụng khác, cũng như truy cập chậm hoặc không thể tiếp cận được tài sản kỹ thuật số của khách hàng”, hướng dẫn của HKMA cho biết.

Các yêu cầu khác từ ngân hàng trung ương trên thực tế của Hồng Kông bao gồm việc tiết lộ đầy đủ các rủi ro liên quan đến các thỏa thuận lưu ký tiền điện tử và tuân thủ hướng dẫn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

“[Các tổ chức được ủy quyền] như vậy hoặc các tổ chức được ủy quyền có liên quan được thành lập tại địa phương (với các công ty con đã tham gia vào các hoạt động đó) phải thông báo cho HKMA và xác nhận rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn dự kiến trong Phụ lục trong vòng sáu tháng kể từ ngày có thông tư này”.

Hướng dẫn này tuân theo phong trào gần đây của Hồng Kông nhằm lấy lại vị thế là trung tâm tiền điện tử của châu Á.

Vào tháng 6 năm 2023, khu vực này chính thức bắt đầu chế độ cấp phép tiền điện tử cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo, cho phép các sàn giao dịch được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch bán lẻ. Hồng Kông đã cấp giấy phép cho hai nền tảng – HashKey và OSL.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,338
Messages
7,070,236
Members
170,461
Latest member
thanhthaoo

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom