Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 27/04/2021
Trục xoay: 1.773,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1.773,00 với mục tiêu ở mức 1.789,00 & 1.796,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.773,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.768,00 & 1.760,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI kêu gọi sự phục hồi.

zCK2CFIzDnLLxuLgwZvFqs3ClVfAOqZ2oxx3sPzOb8zX6OYS9vEuKPDJflxk9xIC4GJcqkRUgS5Nc-IWI-4xMd22ZUMCkqz3njqi6Wc1kwqAuA=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Cập nhật xu hướng giá vàng ngày 04/05/2021
Trục:
1781,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí mua trên 1781,00 với mục tiêu là 1799,00 & 1811,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1781,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1772,00 & 1763,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.

YK6b5E5D08ywCt7T9SUT0-GG9DEeG6HWty05CaQd2nAGH8linFwLROttJLoPy4N7dCviKGBjKGk5bo7kJbn04_b6Sk8Ubm-Pa1AgJejzhLvfxA=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Cập nhật xu hướng Dax (Eurex) ngày 04/05/2021

Trục:
15185,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 15185,00 với mục tiêu là 15320,00 & 15369,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 15185,00 tìm kiếm sự giảm giá khác với mục tiêu là 15094,00 & 15020,00.

Bình luận:
RSI kêu gọi một sự phục hồi.

_Hbe_0cj1gtcQehVCgBbhOKqOjwt1HekhA2YMfmhLH6O89gPthMyvDUEJQCmGMyZQawYRYw0H8mbS1aAGKo1_amN7e83dhfWFic57wNJ8gnTbk_r=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: Tỷ giá EUR/USD chịu nhiều áp lực ngày 04/05/2021

Trục:
1,2060

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.2060 với mục tiêu là 1.2015 & 1.2000 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.2060, tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2075 & 1.2090 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà giảm.

UaPLcDXnGid1EUid-suQWXvQO_-EsQ6WV536UiLrrQ5N5yem_ZWNNB6ePXhSeMn5GR3CkHl4kzRu62FiIUlSC8wzoK6PX0cUMNktlNNHWVgm=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com: GBP/USD trong ngày 04/05/2021

Trục:
1,3910

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3835 & 1,3805 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.3910 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3935 & 1.3960 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà giảm.

RRVZd3uWLHUyUGNo7D42qtNtZB0uy-hPivx6Wh4F6pPXwq8laOLBQgU7dL-V8ul6RDdeiVDGu3yvxhT6dMGKaZDdMGA3ipUuz7U9xrkKZXQq=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng DAX ngày 07/05/2021

Trục:
15094,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 15094,00 với mục tiêu là 15369,00 & 15521,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 15094,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với mục tiêu là 15020,00 & 14930,00.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.
tefyr9CLTYnXkV4etYM5j6Tc0X5f4WIgQp-JSl5edS5r89XWEg7h57dNCnMM_IFXhLqLJJ7SCBUgHzdAhzjql3tiKwkBZiuOWXBaOD-RJ2iy-_Oo=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 07/05/2021

Trục:
1805,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1805,00 với mục tiêu ở mức 1825,00 & 1840,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1805,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1799,00 & 1788,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tăng trưởng mạnh hơn nữa.

wgY3SfkaSa0sJXh8S4PoYIJHSh6wdv8oIJBIRcoVSp_Qj3Y1HISwdTcREyrJwQZmauWZwB0Yk6XPUDUNVKePsBSq_FmNifVP2CTWazJ0RRCfSg=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD ngày 07/05/2021
Trục:
1.2045

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,2045 với mục tiêu ở mức 1,2080 & 1,2095 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1.2045, tìm kiếm sự giảm giá tiếp theo với 1.2030 & 1.2015 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI cho thấy đà tăng.

m6yfRjP0U-qxfoz5DZeJe8spDcIapg_N8gGyTjqksR4BEgFtxk1BsvHqc0uMzAmsWkBkSXy2YLrGvJ4nMTKoWs8HEwE9HaIVJDi65jIo5GM0=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ GBP/USD ngày 07/05/2021 vẫn tăng

Trục:
1.3885

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1.3885 với mục tiêu là 1.3930 & 1.3950 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1.3885, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.3870 & 1.3855 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI cho thấy đà tăng.

MfJXf3wdTSmK8ghPpwkviUim5CMh4FH1R2Q62cCPuliFonwCUhK9JdiwbjzZLD8vqZ_oIZrsawoM5VvkRi0rTeWlXQkcR7t0bwNmWsjqmVLm=s0-d-e1-ft
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 10/05/2021
Xoay vòng: 1.4050

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1.4050 với mục tiêu là 1.4100 & 1.4125 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1,4050 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,4015 & 1,3990 là mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng ngay lập tức vẫn tăng và động lực mạnh mẽ.
76_20210510111837_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD ngày 10/05/2021
Xoay vòng: 1.2130

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,2130 với mục tiêu ở mức 1,2180 & 1,2200 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.2130, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2110 & 1.2090 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng tăng.

74_20210510111835_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 10/05/2021
Xoay vòng: 0,7835

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7835 với mục tiêu là 0,7880 & 0,7910 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7835 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7790 & 0,7760 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.
73_20210510111834_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 10/05/2021
Trục xoay: 1.828,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1.828,00 với mục tiêu ở mức 1.850,00 & 1.858,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.828,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 1.817,00 & 1.811,00.

Bình luận:
Một cơ sở hỗ trợ tại 1.828.00 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

169_20210510105554_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Phân tích xu hướng Hang Seng ngày 10/05/2021
Xoay vòng: 10700,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 10700,00 với mục tiêu là 10560,00 & 10470,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 10700,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 10775,00 & 10830,00 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự giảm giá tiếp theo.

26_20210510092636_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CHF trong ngày có thể tăng 27-42 PIPS
Xoay vòng: 0,9065

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 0,9065 với mục tiêu là 0,9095 & 0,9110 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9065 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9045 & 0,9030 là mục tiêu.

Bình luận:
Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

77_20210513091248_850x576.gif
 
Last edited:

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD trong ngày có thể giảm 54-94 PIPS
Xoay vòng: 1.4075

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 1,4075 với mục tiêu ở mức 1,4015 & 1,3975 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.4075 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.4105 & 1.4125 là mục tiêu.

Bình luận:
Miễn là 1,4075 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm.

76_20210513091246_850x576.gif
 
Last edited:

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CAD trong ngày có thể tăng 37-67 PIPS

Xoay vòng: 1.2095

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,2095 với mục tiêu ở mức 1,2160 & 1,2190 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1,2095 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2075 & 1,2055 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.


acharts.tradingcentral.com_charts_86_20210513091249_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Phân tích xu hướng giá vàng ngày 13/05/2021
Xoay vòng: 1826,00

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 1826,00 với mục tiêu là 1812,00 & 1805,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1826,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1834,00 & 1843,00.

Bình luận:
Miễn là 1826.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm.

169_20210513084458_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cac 40 trong ngày 13/05/2021 có thể giảm -1,58%
Xoay vòng: 6324,00

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 6324,00 với mục tiêu là 6225,00 & 6180,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 6324,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 6355,00 & 6385,00.

Bình luận:
Miễn là 6324.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm.

1_20210513072616_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng CAC 40 ngày 14/05/2021
Xoay vòng: 6240,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6240,00 với mục tiêu là 6355,00 & 6385,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 6240,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 6200,00 & 6154,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa.

1_20210514081110_850x576.gif
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
366,268
Messages
6,442,756
Members
139,097
Latest member
Sohwan

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week