chiến lược đầu tư cùng với fxpro

  1. B

    Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

    FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/01 Gold Intraday: Chịu Áp Lực Điểm Trục: 1912,00 Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1912,00 với mục tiêu là 1870,00 & 1863,00 trong thời gian mở rộng. Kịch bản thay thế: trên 1912.00 tìm kiếm sự tăng giá với 1920,00 & 1928,00 làm mục...