Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 13/04/2021
Trục xoay:
0,7600

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7600 với mục tiêu ở mức 0,7645 & 0,7660 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7600 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7585 & 0,7570 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI kêu gọi một sự phục hồi.
73_20210413015632_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CAD ngày 13/04/2021

Trục xoay:
1.2535

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,2535 với mục tiêu ở mức 1,2590 & 1,2610 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1,2535 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2520 & 1,2500 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI ủng hộ việc tăng giá hơn nữa.
86_20210413015924_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Cac 40 trong ngày 13/04/2021 có thể tăng 1,11%

Trục xoay: 6117,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6117,00 với mục tiêu là 6200,00 & 6230,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6117,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 6100,00 & 6060,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI thiếu động lượng.
acharts.tradingcentral.com_charts_1_20210413074805_850x576.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Vàng trong ngày 14/04/2021 có thể tăng 0,77% trên mức 1.736,00
Trục xoay: 1736,00

Mục tiêu của tôi:
Các vị trí dài trên 1736,00 với mục tiêu ở mức 1753,00 & 1758,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1736,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1729,00 & 1723,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn để tăng.
169_20210414052252_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Chỉ số OMXS30 trong ngày có thể tăng 1,28%
Trục xoay: 2237,68

Mục tiêu đầu tư:
Xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 2237,68 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 2237,68 sẽ gọi cho 2225,56 và 2218,35.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD là dương và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tích cực. Chỉ số OMXS30 đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 2242,13 và 2241,26).

omxsek210414062134_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CAD Trong ngày có thể giảm 21-41 mức kháng cự quan trọng PIPS ở mức 1,2560
Trục xoay: 1.2560

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1,2560 với mục tiêu ở mức 1,2520 & 1,2500 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1,2560 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2580 & 1,2600 là mục tiêu.

Bình luận:
Miễn là vùng kháng cự 1.2560 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2520 vẫn ở mức cao.
86_20210414053131_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : AUD/USD trong ngày có thể tăng thêm 18-38 PIPS
Trục xoay: 0,7630

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7630 với mục tiêu là 0,7675 & 0,7695 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7630 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7610 & 0,7590 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI kêu gọi một nỗ lực mới.
73_20210414052910_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CHF trong ngày 14/04/2021 có thể giảm 12-32 PIPS xuống 0,9165
Trục xoay: 0,9225

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 0,9225 với mục tiêu là 0,9185 & 0,9165 được mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 0,9225 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,9245 & 0,9260.

Bình luận:
Dự phá vỡ dưới 0,9185 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 0,9165.
77_20210414052658_850x576.gif
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Joined
Aug 30, 2011
Messages
7,140
Solutions
2
Reactions
11,165
MR
292.78
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ ĐT
2||Exchanger|https://mmo4me.com/threads/buy-wmz-22-8-sell-paypal-22-5-wmz-23-8-all-bank.400779/
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CHF trong ngày có thể tăng 33-53 PIPS
Trục xoay: 0.9200
Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9200 với mục tiêu là 0,9260 & 0,9280 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
ưới 0,9200 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9180 & 0,9160 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI ủng hộ việc tiến xa hơn.
77_20210415015313_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : AUD/USD trong ngày 15/04/2021 có thể tăng thêm 35-55 PIPS
Trục xoay: 0,7680
Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7680 với mục tiêu là 0,7760 & 0,7780 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7680 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7660 & 0,7640 là mục tiêu.
Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa.
73_20210415015543_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CAD trong ngày 15/04/2021 có thể giảm 23-48 PIPS xuống 1,2470
Trục xoay: 1.2545
Mục tiêu:
Các vị thế bán dưới 1,2545 với mục tiêu ở mức 1,2495 & 1,2470 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 1,2545 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2560 & 1,2575 là mục tiêu.
Bình luận:
Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự sụt giảm tiếp theo.

86_20210415015807_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Vàng trong ngày có thể tăng 0,69%
Trục xoay: 1732,00
Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1732,00 với mục tiêu là 1749,00 & 1753,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1732,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1723,00 & 1717,00 làm mục tiêu.
Bình luận:
RSI kêu gọi một nỗ lực mới.
169_20210415070444_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,56%
Trục xoay: 119716,19.
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119716.19 là hỗ trợ tìm kiếm 121732.52.
Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 119716.19 sẽ gọi cho 118979.91 và 118541.64.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120062,41 và 119152,33).
ibovbrl210415062035_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Vàng vẫn tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trong ngày 16/04/2021
Trục xoay: 1.752,00
Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1752,00 với mục tiêu ở mức 1770,00 & 1783,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1752,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1740,00 & 1731,00 làm mục tiêu.
Bình luận:
Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

169_20210416052621_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CAD có thể tăng 17-32 PIPS trong ngày 16/04/2021
Trục xoay: 1.2525
Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,2525 với mục tiêu ở mức 1,2560 & 1,2575 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1,2525 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2500 & 1,2480 làm mục tiêu.
Bình luận:
Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.
86_20210416053434_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : AUD/USD có thể giảm 14-34 PIPS ngày 16/04/2021
Xoay vòng: 0,7760
Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 0,7760 với mục tiêu là 0,7720 & 0,7700 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 0,7760 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,7780 & 0,7800.
Bình luận:
Miễn là vùng kháng cự tại 0,7760 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 0,7720 vẫn ở mức cao.

73_20210416053228_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : USD/CHF trong ngày có thể tăng 19-34 PIPS
Trục xoay: 0,9210
Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9210 với mục tiêu ở mức 0,9245 & 0,9260 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9210 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9195 & 0,9180 là mục tiêu.
Bình luận:
Một cơ sở hỗ trợ tại 0,9210 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

77_20210416053035_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,15%
Điểm mấu chốt: 119997,20
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119997.20 là tìm kiếm hỗ trợ cho 121738.75.
Kịch bản thay thế:
Dưới 119997,20, mong đợi 119417,08 và 119071,77.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120598,89 và 119887,95).
ibovbrl210416062337_850x576.gif
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
435
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Dax (M1) ngày 19/04/2021 xu hướng vẫn tăng
Tổng số: 15380,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15380,00 với mục tiêu là 15600,00 & 15670,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15380,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15315,00 & 15240,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng trưởng.
IkEF6YTj1PGPgnwyhpPZgxWDh6_P9lvzFuzxAQAmNgrVV0FNZF0lJU06W12d9BK5uzBjDOzp3slHzV3wNeNp0_JiGOUTi6m8UvDdovA0IbvqT_2u=s0-d-e1-ft
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
366,261
Messages
6,442,707
Members
139,097
Latest member
Sohwan

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week