• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 16, PM 22.35, Usdt 23.5, Btc 710, Ltc 2.25tr, Eth 43tr [SELL]WMZ 21, PM 22.9, Usdt 23.9, Btc 735, Ltc 2tr35, Eth 45.5tr- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
mua usdt 23.35
 
up
 
sell pm 22.8
 
buy usdt 23.35
 
sell Pm 22.8
 
sell usdt 23.8
 
sell Pm 22.8
 
sell usdt 23.8
 
sell pm 22.8
 
sell Pm 22.8
 
sell Usdt 23.8
 
sell pm 22.8
 
buy usdt 23.35
 
mua pm 22.3
 
buy usdt 23.45
 
buy Pm 22.3
 
buy usdt 23.45
 
Sell Pm 22.8
 
buy pm 22.3
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,244
Messages
6,987,869
Members
165,837
Latest member
Vietmeth
Back
Top Bottom