• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 25.3,Usdt 25.3, Btc 1.710, Ltc 2.55tr, Eth 90tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25.95,Usdt 26.2, Btc 1825, Ltc 2.65, eth 95.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Buy pm 25.45
 
Buy wmz 20.6
 
Sell pm 26
 
Up
 
Sell usdt 26.3
 
Sell pm 26
 
Sell wmz 23.5
 
Buy ltc 2.4
 
Sell pm 25.95
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,393
Messages
7,085,065
Members
171,448
Latest member
chitchit6162311
Back
Top Bottom