• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24.75,Usdt 25.3, Btc 1.710, Ltc 2.1tr, Eth 90tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25.4,Usdt 26.2, Btc 1825, Ltc 2.25, eth 98.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Sell pm 35
 
Buy ltc 2.1
 
Sell pm 25
 
Sell usdt 26.2
 
Up
 
Sell pm 25.1
 
Buy ltc 2.1
 
Sell pm 25.1
 
Buy pm 24.5
 
Buy eth 89
 
Buy pm 24.5
 
Up
 
Buy pm 24.75
 
Sell usdt 26.2
 
Sell pm 25.45
 
Sell usdt 26.25
 
Buy eth 90
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,393
Messages
7,085,037
Members
171,446
Latest member
jeology
Back
Top Bottom