• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy & Sell [SELL] USDT 25.3 WEX 25.3 - VCB
 
Đang liên hệ skype live:longdkk mua của bạn 2k usdt
 
Đang liên hệ skype live:longdkk mua của bạn 2k usdt
đang gd với c qua skype : nguyenquang.forex

c gửi vnd vào bank này nha

VCB: 0341007047314 Pham Van Long
nội dung
nguyenquang.forex
 
Buy & Sell [BUY]WEX 25.1 USDT 24.6 [SELL] USDT 25.4 WEX 25.5 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.2 WEX 25.3 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.2 WEX 25.3 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.2 WEX 25.4 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.2 WEX 25.4 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.2 WEX 25.4 - VCB
 
Đang mua của thớt 2k wex. ICQ: xxxx7448
xác nhận gd với c qua icq : *****57448
logchat

Long Phạm (09.12.2017 06:21):
ok c gửi vào bank này nha

Long Phạm (09.12.2017 06:21):
VCB: 0341007047314 Pham Van Long

Long Phạm (09.12.2017 06:21):
nội dung 686657448

Long Phạm (09.12.2017 06:21):
2000 x 25400 = 50800000

Long Phạm (09.12.2017 06:21):
xong cho t user t get
 
Buy & Sell [BUY] USDT 24.7 WEX 25 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 25 WEX 25.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 25 WEX 25.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 25 WEX 25.1 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 25 WEX 25.1 [SELL] WEX 26 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 25.4 WEX 25.1 [SELL] WEX 26 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
407,526
Messages
6,980,527
Members
165,430
Latest member
ngobathan71132
Back
Top Bottom