• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy [BUY] 10K USDT 25.6 - VCB
 
Buy [BUY] 10K WEX 24.5 - VCB
 
Buy [BUY] 10K WEX 25 - VCB
 
Buy [BUY] 10K WEX 25 - VCB
 
Buy [BUY] 10K WEX 25 - VCB
 
Buy [BUY] 10K WEX 25.2 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 25.2 [SELL] WEX 26.2 - VCB
 
Đang GD 580WEX
 
Sell [SELL] 10k WEX 25.8 - VCB
 
Sell [SELL] 10k WEX 25.3 - VCB
 
Sell [SELL] 10k WEX 25.4 - VCB
 
Sell [SELL] 10k WEX 25.5 - VCB
 
Exchange [BUY] WEX 25.2 [SELL] WEX 25.5 -
 
Buy & Sell [SELL] USDT 25.3 WEX 25.5 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,215
Messages
6,987,460
Members
165,823
Latest member
Jofre
Back
Top Bottom