• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN- 23.90, WISE-24.9, PIPO-24.90, PO-24.90, WorldFirst 24.90, LianLian-25.0, USDT-25.x / [SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO-25.x, Tệ-3480 ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.

BuiThanhDat

Exchanger
Verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
20
Reactions
19
MR
1.084
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger|https://mmo4me.com/threads/buy-paypalvn-22-70-pipo-23-20-po-23-10-lianlian-23-20-usdt-23-40-sell-pipo-po-ppvn-usdt-all-bank.454733/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
BUY PPVN - Rate 23.90
BUY PO - Rate 24.90
BUY PIPO - Rate 24.90
BUY Lianlian - Rate 25.0
BUY USDT - Rate 25.x
BUY WorldFirst - Rate 24.90
BUY WISE - Rate 24.90


( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....

NHẬN THANH TOÁN TỆ ¥ : Taobao, 1688 ....

Kích vào các biểu tượng ứng dụng để liên hệ:

Admin: Bùi Thành Đạt
Phone: 0989025872
Zalo: https://zalo.me/0989025872
Skype: https://join.skype.com/invite/vMAHjOysezb0
Skype: live:a5a9dcc0ba8dc540
Facebook : https://www.facebook.com/dat.buithanh.7/
Telegram: https://t.me/BuiThanDat


Trân Trọng !
 
Last edited:
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....

NHẬN THANH TOÁN TỆ ¥ : Taobao, 1688 ....
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 

[BUY] PayPalVN- 23.70, PIPO- 24.50, PO- 24.50, WorldFirst 24.50, LianLian- 24.55, USDT- 24.8x

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO -24.x, Tệ- 3480 ,ALL BANK​

 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.55 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 

[BUY] PayPalVN- 23.70, PIPO- 24.60, PO- 24.50, WorldFirst 24.50, LianLian- 24.65, USDT- 24.8x

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO -24.x, Tệ- 3480 ,ALL BANK​

 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.60 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.65 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.60 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.65 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.60 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.65 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70 - ALLBANK
BUY PO - Rate 24.50 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.60 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.65 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.8x - ALLBANK
BUY WorldFirst - Rate 24.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.70
BUY PO - Rate 24.70
BUY PIPO - Rate 24.70
BUY Lianlian - Rate 24.80
BUY USDT - Rate 24.9x
BUY WorldFirst - Rate 24.80
BUY WISE - Rate 24.6x
 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....

NHẬN THANH TOÁN TỆ ¥ : Taobao, 1688 ....
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,362
Messages
7,070,582
Members
170,486
Latest member
Crypto8x

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom