• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.89, USDT 26.19, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.

truongka

Senior
Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
1,424
Reactions
181
MR
0.859
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.95, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK
 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.89, USDT 25.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.89, USDT 25.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.95, USDT 25.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.95, USDT 25.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.99, USDT 26.39, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 25.2, USDT 26, ADVCASH 25.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 25.89, USDT 26.19, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.9 - ALL BANK​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,385
Messages
7,084,810
Members
171,438
Latest member
thaontasieuthi
Back
Top Bottom