• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 24.3, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.89, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.

truongka

Senior
Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
1,424
Reactions
181
MR
0.837
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK
 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.1, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.69, USDT 25.49, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.2, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.79, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.2, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.79, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.2, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.79, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.3, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.89, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.3, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.89, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 24.3, USDT 25.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.89, USDT 25.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 25.5 - ALL BANK​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,513
Messages
7,072,626
Members
170,612
Latest member
LinhKhac

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom