• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.6, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.19, USDT 24.99, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.6, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.19, USDT 24.99, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.6, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.05, USDT 24.99, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.6, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.05, USDT 24.99, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.6, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.05, USDT 24.99, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.05, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.05, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.05, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.5, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 24.05, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 

Buy & Sell [BUY] PM 23.4, USDT 24.3, ADVCASH 24.6, RUB PAYEER 230; [SELL] PM 23.99, USDT 24.69, RUB PAYEER 320, ADVCASH 24.5 - ALL BANK​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,159
Messages
7,068,002
Members
170,301
Latest member
Hieuck68

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom