News Arkansas thông qua dự luật quyền khai thác Bitcoin

Bang Arkansas đã thông qua dự luật quyền khai thác Bitcoin thông qua Hạ viện và Thượng viện. Giờ đây, dự luật sẽ được ký bởi thống đốc bang để bảo vệ quyền của những người khai thác tiền điện tử ở Arkansas.
Arkansas-thong-qua-du-luat-quyen-khai-thac-bitcoin.jpg

Quyết định của Arkansas tuân theo hành động tương tự được Missouri thực hiện vào đầu tháng này, khi họ thông qua dự luật quyền khai thác tiền điện tử với số phiếu nhất trí 12-0.


Quyền khai thác tiền điện tử được thông qua ở Arkansas

Trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển, chủ đề khai thác tiền số đã gây ra một số cuộc tranh luận gay gắt. Tuy nhiên, khi cả hai bên đều tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động này, Satoshi Action Fund đã đại diện cho những người khai thác tiền điện tử, trong việc bảo vệ công việc của những người làm trong khai thác tiền số.

Giờ đây, những nỗ lực đó một lần nữa đã được đền đáp, khi Arkansas đã thông qua dự luật quyền khai thác bitcoin thông qua cả Hạ viện và Thượng viện. Sau đó, luật sẽ được trình lên cho Thống đốc bang để duyệt ký.

Dự luật quyền khai thác tiền điện tử là nhằm để bảo vệ bitcoin và những người khai thác tiền điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cụ thể của họ. Cụ thể, dự luật nêu rõ ý định “làm rõ quy định về kinh doanh khai thác và tài sản kỹ thuật số, trong bối cảnh thiếu sự rõ ràng về quy định ở Hoa Kỳ, loại hành động lập pháp này chắc chắn là một sự phát triển đáng hoan nghênh.

Bang Arkansas cũng đã thực hiện hành động tương tự để bảo vệ cụ thể các hoạt động khai thác khỏi các mức giá phân biệt đối xử do các công ty điện áp đặt đối với việc sử dụng năng lượng.

Ngoài ra, Montana đã ký bảo hộ khai thác bitcoin tương tự vào tháng 2 năm nay. Tương tự, Texas đã ban hành luật bảo vệ những người nắm giữ, thợ đào và nhà phát triển bitcoin vào tháng 3 này.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,794
Messages
6,983,341
Members
165,588
Latest member
iwinsinfo
Back
Top Bottom