1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy 2captcha acc < 10$

Discussion in 'Buy, Sell or Trade' started by Arata, Sep 16, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: truongtn7187
 1. Arata

  Arata Banned

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  159
  Likes Received:
  40
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page