1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 10k check out amazon rate 20.8 vcb

Discussion in 'Money Exchange' started by nhapamz, May 16, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tít. Sell 10k check out amazon rate 20.8 vcb. Gc amz bằng rate check out. Ai cần liên hệ. Ưu tiên gd lâu dài số lượng. Min gd 300.
  Ps: liên hệ chữ ký. Ban ngày e ko online nhé.
   
  huetruong and angel2000 like this.
 2. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 3. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 4. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 5. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 6. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 7. nhapamz

  nhapamz Junior Member

  Joined:
  Aug 25, 2013
  Messages:
  13
  Likes Received:
  84
  Insuree Balance:
  500
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  up. số lượng liên hệ e :)
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page