New profile posts

Bác ơi cho em hỏi chút, sao em đặt lệnh chuyển Bonus sang Centus 3 ngày rồi, mà nó vẫn báo Processing nhỉ. Gửi mail cho nó thì nó gửi cho cái link này
T
TrungAnh1995
Nó báo thiết lập 3 chữ ký, chữ ký 1 em lấy địa chỉ ví ở tại interstellar luôn, vậy chữ ký 2 và 3 em lấy địa chỉ ở đâu đc bác
Top