Find Person Tự động tạo, tự động tải và quản lý profiles Anti-detect Browser Gologin Miễn Phí

Cali

Senior
Joined
Aug 5, 2018
Messages
436
Solutions
4
Reactions
210
MR
6.301
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Google Plus
Follow me on Google Plus

1716894891904.png

Free Antidetect Browser: Unlimited profiles, forever free, offline usage​

 • Không lo mất tài khoản, cookie
 • Tích hợp được các tool nuôi tài khoản phổ biến
 • Dễ dàng thay đổi theo ý muốn
 • Hỗ trợ trọn đời
 • Tự động active qua bot Telegram mà không cần liên hệ chủ tool

Ưu điểm của Gologin FREE:

 • Tạo profile nhanh chóng, dễ dàng, không giới hạn: Bạn có thể tạo nhiều profile chống phát hiện chỉ với vài cú click chuột, không cần tốn nhiều thời gian và công sức.
 • Không lo mất tài khoản, cookie: Gologin FREE sử dụng công nghệ chống phát hiện tiên tiến, giúp bạn bảo vệ tài khoản và cookie của mình khỏi bị khóa.
 • Tích hợp sẵn các tool nuôi tài khoản phổ biến: Gologin FREE tích hợp sẵn các tool nuôi tài khoản phổ biến, giúp bạn dễ dàng quản lý và sử dụng các tài khoản của mình.
 • Dễ dàng thay đổi theo ý muốn: Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông tin của các profile chống phát hiện theo ý muốn của mình.
 • Hỗ trợ trọn đời: Bạn sẽ được hỗ trợ trọn đời từ đội ngũ phát triển Gologin FREE.
 • Tự động active mà không cần liên hệ chủ tool: Bạn có thể tự động active Gologin FREE bằng cách sử dụng bot Telegram.
 • Automate: Sử dụng Automate để tự động hóa các tác vụ trong Gologin -> Đăng ký: https://bit.ly/AutomateBrowser -> Tham khảo hàng ngàn kịch bản Automate có sẵn. Record lại thao tác, không cần biết gì về code, or chơi trò kéo thả như game xếp hình con nít
Lưu ý khi sử dụng Gologin FREE : Tool cam kết sạch 100%. Nhưng tốt nhất nên chuẩn bị một máy tính sạch, tức không lưu trữ thông tin nhạy cảm, để bảo vệ uy tín của nhà phát triển.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 3 STEP LÀ XONG:

 1. Đăng ký tài khoản ->Tải app Gologin --> Đăng nhập
 2. Tải Tool Auto Create Gologin, giải nén (pass: 999).
 3. Mở Tool, kích hoạt bằng key qua Telegram Bot sau đó sử dụng trọn đời.

Hướng dẫn chi tiết hơn đoạn setup lần đầu:

Tải về, giải nén pass "999" sau đỏ mở file TKTD_Gologin lên. Duy nhất chỉ lần đầu mở lên tool sẽ hiện ra thông báo đòi active, lúc này bấm Yes để nó tự copy key, đồng thời tool sẽ mở đường dẫn đến Bot, sau đó bạn Control + V để nó dán cái key vô ô chat và Enter để gửi cái Key cho Bot telegram để active Automation, xong quay lại mở lại File TKTD_Gologin để sử dụng
111.png
222.png
333.png

Sau khi gửi cho bot thì quay lại mở file TKTD_Gologin một lầ nữa để vô tool và sử dụng
1716895178795.png

Có thể tham khảo thêm 1 số videos chi tiết hơn:

English:​

Gologin FREE is a lifetime offline version of Gologin PRO, with countless outstanding advantages such as:

 • Create profiles quickly, easily, and without limits
 • Don't worry about losing your account or cookies
 • Built-in popular account nurturing tools
 • Easily change as desired
 • Lifetime support
 • Automatically activate without needing to contact the tool owner
Gologin is an ɑղԵíժҽԵҽϲԵ profile creation tool, that helps users create multiple accounts on different platforms safely and effectively. However, the Gologin PRO version is quite expensive, up to 17,994 USD/year.

Advantage:

 • Create profiles quickly, easily, and without limits
 • Don't worry about losing your account or cookies
 • Built-in popular account nurturing tools
 • Easily change as desired
 • Lifetime support
Note:
 • The tool is committed to being 100% clean.
 • It's best to prepare a clean computer, meaning it doesn't store sensitive information, to protect the developer's reputation.

Use Gologin free in 3 short steps:​

✔Automate:
+ Use Automate to automate tasks in Gologin.
+ Register: https://bit.ly/AutomateBrowser
+Refer to thousands of available Automate scripts.
+ Record your actions, no need to know anything about code, or play a drag-and-drop game like a child's puzzle game
 

Attachments

 • 444.png
  444.png
  38.4 KB · Views: 1,664
Last edited:
Update V64:
- Added API for Automation use Selenium.
- Fixed some minor bugs and performance improvements

1715341562222.png

Hướng Dẫn Automate Profiles Gologin Antidetect Browser Free Forever Offline
Gologin cung cấp tính năng tạo profile Antidetect miễn phí, cho phép bạn quản lý thoải mái nhiều tài khoản mà không lo bị checkpoint. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn tận dụng Gologin offline kết hợp với Selenium để tự động hóa các tác vụ trên trình duyệt với profile Antidetect.

Lưu ý: Để sử dụng hướng dẫn này, bạn cần có kiến thức lập trình cơ bản.

Gologin API và Tích Hợp với Selenium

Gologin cung cấp API giúp bạn kết nối và tích hợp với các chương trình khác để tự động hóa quy trình bằng bot do chính bạn viết. Tuy nhiên, việc sử dụng API yêu cầu khả năng lập trình.

Khởi động Profile Offline để Tự Động Hóa với Selenium

Hướng dẫn dưới đây trình bày ví dụ sử dụng C# và Python để khởi động profile Gologin offline và điều khiển cơ bản bằng Selenium

You can connect to API and integrate Gologin with other programs to, for instance, automate some processes by using self-written bots. Keep in mind that you must be able to program on your own to use our API.
Start profile offline to automation with selenium

C#
Code:
private void StartProfile()
{
  try
  {
    string path = @"C:\Profiles_Folder\profileName_profileID";
    string serverUrl = "http://localhost:36969/start?path=" + path + "&version=123&os=win";
    using (var client = new WebClient())
    {
      string driverInfo = client.DownloadString(serverUrl);
      dynamic json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(driverInfo);
      if (json.status == "success")
      {
        string debuggerAddress = json.debuggerAddress;
        string drive_location = json.chromeDriverPath;

        ChromeDriverService service;
        service = ChromeDriverService.CreateDefaultService(Directory.GetCurrentDirectory(), drive_location);
        service.HideCommandPromptWindow = true;

        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.DebuggerAddress = debuggerAddress;

        var driver = new ChromeDriver(service, options);
        driver.Navigate().GoToUrl("https://iphey.com");
//Run automation code here
        driver.Close();
        driver.Quit();
      }
    }
  }
  catch
  {
   
  }
}

Python
Code:
import json
from time import sleep
import requests
from selenium import webdriver

def main():
  path = r"C:\Profiles_Folder\profileName_profileID"
  server_url = f"http://localhost:36969/start?path={path}&version=123&os=win"

  try:
    response = requests.get(server_url)
    response.raise_for_status() # Raise an exception if the request was unsuccessful
    driver_info = response.text
    json_data = json.loads(driver_info)

    if json_data.get("status") == "success":
      debugger_address = json_data.get("debuggerAddress")
      chrome_driver_path = json_data.get("chromeDriverPath")

      chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
      chrome_options.add_experimental_option("debuggerAddress", debugger_address)

      driver = webdriver.Chrome(executable_path=chrome_driver_path, options=chrome_options)
      driver.get("https://iphey.com")
      sleep(3.0)
# Run automation code here
      driver.close();
      driver.quit()
    else:
      print("Error: Contact admin @ToolsKiemTrieuDo to support")
  except requests.RequestException as ex:
    print(f"Error: {ex}")

if __name__ == "__main__":
  main()
 
Last edited:
Update V34.

Thay vì trả 17994$/năm cho Gologin PRO, bạn đã có thể sở hữu Gologin FREE – phiên bản offline trọn đời với vô vàn ưu điểm vượt trội:
 • Tạo profile nhanh chóng, dễ dàng, không giới hạn
 • Không lo mất tài khoản, cookie
 • Tích hợp sẵn các tool nuôi tài khoản phổ biến như AZ, eBay, Etsy, FB, …
 • Dễ dàng thay đổi theo ý muốn
 • Hỗ trợ trọn đời
Chỉ cần download tool Gologin mới nhất, bạn đã có thể sử dụng miễn phí trọn đời mà không cần cài đặt

Hướng dẫn sử dụng tool Gologin:

 • Hướng dẫn nhanh: * [đọc 3 Step phía dưới]
Bước 1:
Tải Gologin mới nhất về và cài đặt

 • Tải Gologin mới nhất về từ gologin.com/vi/download.
 • Chạy file cài đặt để cài đặt Gologin.
Bước 2:
Tải tool mới nhất về và giải nén

 • Bấm dòng số 001 của MENU.
 • Tải tool mới nhất về.
 • Giải nén tool mới nhất với pass 999.
Bước 3:
Kích hoạt tool

 • Mở tool mới nhất lên.
 • Bấm Yes để copy key.
 • Sử dụng phím tắt Control + V để dán key vào ô chat Telegram. Automation Active
 • Nhấn Enter để kích hoạt tool.
Bước 4:
Sử dụng tool

 • Chọn tab phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Bắt đầu sử dụng tool để tạo profile Gologin.
 • Xem hướng dẫn chi tiết hơn ở đây
Gologin FREE.png
Gologin English: You can read it in English here or use our website translation tool

Instead of paying $17,994/year for Gologin PRO, you can own Gologin FREE – a lifetime offline version with countless outstanding advantages:

 • Create profiles quickly, easily, and without limits
 • Don’t worry about losing your account or cookies
 • Built-in popular account-raising tools such as AZ, eBay, Etsy, FB, …
 • Easily change as desired
 • Lifetime support
In particular, Gologin FREE is the first product of the VIP ToolsKiemTrieuDo team, with more than 10k installed devices and 5k members in the 24/7 Telegram support group.

Experience Gologin FREE now to enjoy the great benefits it brings!

Gologin Modify download profile to PC is one of our flagship products, committed to lifetime support. Currently, there are more than 10,000 installed devices and 5,000 members in the support group.

Note:

 • The tool is committed to being 100% clean. However, this is a tool to modify Gologin’s app to download profiles to your computer instead of using it on Gologin’s server. Gologin’s server is slow and insecure in some cases where antis misunderstand the encryption.
 • It’s best to prepare a clean computer, that is, not storing sensitive information, to protect our reputation. Avoid cases where users are infected with viruses from other sources, do not understand and blame us, or some cases where competitors intentionally play badly.
Just download the latest Gologin tool, you can use it for free for life without installation, you can see it here

Instructions for using the Gologin tool:

 • Quick guide: * [read 3 Steps below]
Step 1:
Download the latest Gologin and install

 • Download the latest Gologin from [ gologin.com/vi/download].
 • Run the installation file to install Gologin.
Step 2:
Download the latest tool and unzip it

 • Press line number 001 of MENU .
 • Download the latest tool.
 • Unzip the latest tool with password 999.
Step 3:
Activate the tool

 • Open the latest tool.
 • Click Yes to copy the key.
 • Use the keyboard shortcut Control + V to paste the key into the Telegram chat box .
 • Press Enter to activate the tool.
Step 4:
Use tools

 • Choose the tab that suits your needs.
 • Start using the tool to create a Gologin profile.
 • See more detailed instructions here
 
Last edited:

Chuyển Đổi Gologin Từ Bản Dùng Thử Sang Miễn Phí Vĩnh Viễn - Không Mất Tiền!
Khám phá cách tận hưởng Gologin FREE - Trình duyệt chống phát hiện mạnh mẽ với nhiều tính năng hữu ích:

Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến
Truy cập nội dung bị hạn chế
Quản lý nhiều tài khoản hiệu quả
Tăng cường bảo mật và ẩn danh
Video hướng dẫn chi tiết:

Cách chuyển đổi từ bản dùng thử Gologin sang phiên bản miễn phí vĩnh viễn
Mẹo và thủ thuật sử dụng Gologin hiệu quả
Cách thay đổi proxy
Cách xuất profile
Cách tạo profile antidetect browser
Bạn sẽ học được:

Lợi ích của Gologin FREE
Cách tạo và quản lý profile
Cách sử dụng Gologin cho các mục đích khác nhau như:
Marketing online
Nuôi tài khoản
Làm việc ẩn danh
Cách bảo mật tài khoản Gologin
Dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng Gologin dày dặn kinh nghiệm, video này cung cấp cho bạn tất cả kiến thức cần thiết để tận dụng tối đa Gologin FREE.

Đăng ký kênh để theo dõi nhiều hướng dẫn và mẹo hữu ích hơn!

Từ khóa:

Gologin FREE
Gologin Miễn Phí
Antidetect Browser FREE
Hướng dẫn sử dụng Gologin
Trick Gologin
Gologin Tip
Tip Gologin Free
Hướng dẫn Gologin
Hướng dẫn sử dụng Gologin miễn phí
Hướng dẫn thay đổi proxy Gologin
Hướng dẫn xuất profile Gologin
Hướng dẫn tạo profile antidetect browser
Từ khóa bổ sung:

gologin,gologin crack,gologin free,gologin profile offline,gologin offline,gologin browser,cách sử dụng gologin,cách tải profile gologin,hướng dẫn sử dụng gologin,lead login,lead funnel,
Lưu ý:

Sử dụng Gologin FREE một cách có trách nhiệm và tuân thủ điều khoản dịch vụ.
Video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.


How to Switch Gologin from Trial to Free Forever - No Money!
Discover how to enjoy Gologin FREE - a powerful antidetect browser with many useful features:

Protect your online privacy
Access restricted content
Manage multiple accounts efficiently
Enhance security and anonymity
Detailed video tutorial:

How to switch from Gologin trial to the free forever version
Tips and tricks for using Gologin effectively
How to change proxy
How to export profiles
How to create an antidetect browser profile
You will learn:

Benefits of Gologin FREE
How to create and manage profiles
How to use Gologin for various purposes such as:
Online marketing
Account farming
Anonymous work
How to secure your Gologin account
Whether you are a beginner or an experienced Gologin user, this video provides you with all the knowledge you need to make the most of Gologin FREE.

Subscribe to the channel for more helpful tutorials and tips!
[/SPOILER]
Gologin: Giải pháp hoàn hảo cho việc sử dụng nhiều tài khoản an toàn và hiệu quả
Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt?

Bạn lo lắng về việc bị theo dõi và đánh cắp thông tin cá nhân?

Hãy sử dụng Gologin - Trình duyệt chống phát hiện giúp bạn:

Đăng nhập nhiều tài khoản Facebook, Google, eBay, Amazon, Etsy... mà không bị phát hiện.
Bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh hoàn toàn trên internet.
Quản lý hàng trăm, hàng ngàn tài khoản một cách dễ dàng.
Tăng hiệu quả công việc và tối ưu hóa hiệu suất.
Với Gologin, bạn có thể:

Tạo nhiều profile riêng biệt cho từng tài khoản.
Thay đổi IP, trình duyệt, WebRTC, font, time zone... cho mỗi profile.
Sử dụng các tiện ích mở rộng yêu thích của bạn trên mỗi profile.
Xuất và nhập profile dễ dàng.
Bảo mật tài khoản bằng mật khẩu và mã 2FA.
Gologin là giải pháp hoàn hảo cho:

Cá nhân muốn bảo vệ quyền riêng tư và sử dụng nhiều tài khoản an toàn.
Doanh nghiệp muốn tăng hiệu quả công việc và tối ưu hóa hiệu suất.
Chuyên gia marketing cần quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội.
Hãy sử dụng Gologin ngay hôm nay để trải nghiệm sự tiện lợi và an toàn!

Từ khóa:

Gologin, multiple accounts, privacy browser, go login, gologin how to use
The All-New Workspaces: Get Your Teamwork To The Next Level!
Giải pháp chống phát hiện và nuôi hàng nghìn tài khoản một cách an toàn
omnilogin,antidetect,automation,fingerprint,virtual browser profiles,best virtual browser,virtual browser online,multiple browser profiles,free virtual browser,multilogin,cách đăng nhập nhiều tài khoản facebook trên máy tính,giải pháp đăng nhập,làm sao để tài khoản facebook không bị khóa,làm sao để tài khoản facebook không bị vô hiệu hóa
Lưu ý:

Sử dụng Gologin có trách nhiệm và tuân thủ các điều khoản dịch vụ.
Video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.

Gologin: The Perfect Solution for Safe and Efficient Multi-Account Usage
Do you struggle with managing multiple accounts on the same browser?

Are you worried about being tracked and your personal information being stolen?

Use Gologin - The anti-detect browser that helps you:

Log in to multiple Facebook, Google, eBay, Amazon, Etsy... accounts without being detected.
Protect your privacy and stay completely anonymous online.
Manage hundreds or thousands of accounts easily.
Increase work efficiency and optimize performance.
With Gologin, you can:

Create multiple separate profiles for each account.
Change IP, browser, WebRTC, font, time zone... for each profile.
Use your favorite extensions on each profile.
Easily export and import profiles.
Secure your accounts with password and 2FA.
Gologin is the perfect solution for:

Individuals who want to protect their privacy and use multiple accounts safely.
Businesses who want to increase work efficiency and optimize performance.
Marketing professionals who need to manage multiple social media accounts.
Start using Gologin today to experience the convenience and security!

Keywords:

Gologin, multiple accounts, privacy browser, go login, gologin how to use
The All-New Workspaces: Get Your Teamwork To The Next Level!
Anti-detect solution to manage thousands of accounts safely
omnilogin,antidetect,automation,fingerprint,virtual browser profiles,best virtual browser,virtual browser online,multiple browser profiles,free virtual browser,multilogin,how to login to multiple facebook accounts on computer,login solution,how to prevent facebook account from being locked,how to prevent facebook account from being disabled
Note:

Use Gologin responsibly and comply with the terms of service.
Video is for informational purposes only, research thoroughly before applying.

Gologin FREE - Trải nghiệm Duyệt web An toàn và Hiệu quả
Khám phá sức mạnh của Gologin FREE, trình duyệt chống phát hiện giúp bạn:

Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến
Truy cập nội dung bị hạn chế
Quản lý nhiều tài khoản hiệu quả
Tăng cường bảo mật và ẩn danh
Video này hướng dẫn bạn:

Cách cài đặt và sử dụng Gologin FREE
Mẹo và thủ thuật tối ưu hóa hiệu quả
Cách thay đổi proxy
Cách xuất profile
Cách tạo profile antidetect browser
Bạn sẽ học được:

Lợi ích của Gologin FREE
Cách tạo và quản lý profile
Cách sử dụng Gologin cho các mục đích khác nhau như:
Marketing online
Nuôi tài khoản
Làm việc ẩn danh
Cách bảo mật tài khoản Gologin
Dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng Gologin dày dặn kinh nghiệm, video này cung cấp cho bạn tất cả kiến thức cần thiết để tối ưu hóa trải nghiệm Gologin FREE.

Đăng ký kênh để theo dõi nhiều hướng dẫn và mẹo hữu ích hơn!

Từ khóa:

Gologin FREE
Gologin Miễn Phí
Antidetect Browser FREE
Hướng dẫn sử dụng Gologin
Trick Gologin
Gologin Tip
Tip Gologin Free
Hướng dẫn Gologin
Hướng dẫn sử dụng Gologin miễn phí
Hướng dẫn thay đổi proxy Gologin
Hướng dẫn xuất profile Gologin
Hướng dẫn tạo profile antidetect browser
Lưu ý:

Video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.
Sử dụng Gologin FREE một cách có trách nhiệm và tuân thủ điều khoản dịch vụ.

Gologin FREE - Experience Safe and Efficient Browsing
Discover the power of Gologin FREE, an antidetect browser that helps you:

Protect your online privacy
Access restricted content
Manage multiple accounts efficiently
Enhance security and anonymity
This video will guide you through:

How to install and use Gologin FREE
Tips and tricks to optimize performance
How to change proxy
How to export profiles
How to create an antidetect browser profile
You will learn:

Benefits of Gologin FREE
How to create and manage profiles
How to use Gologin for various purposes such as:
Online marketing
Account farming
Anonymous work
How to secure your Gologin account
Whether you are a beginner or an experienced Gologin user, this video provides you with all the knowledge you need to optimize your Gologin FREE experience.

Subscribe to the channel for more helpful tutorials and tips!

Keywords:

Gologin FREE
Antidetect Browser FREE
Gologin Tutorial
Gologin Trick
Gologin Tip
Gologin Free Tip
Gologin Guide
Gologin Free Guide
How to Change Gologin Proxy
How to Export Gologin Profile
How to Create Antidetect Browser Profile
Note:

Video is for informational purposes only, research thoroughly before applying.
Use Gologin FREE responsibly and comply with the terms of service.

Nuôi Facebook, Dropshipping và Nuôi Amazon hiệu quả với các công cụ tự động hóa
Tăng tốc chiến lược kinh doanh online của bạn với các công cụ nuôi tài khoản Facebook, Dropshipping và Nuôi Amazon tiên tiến!

Video này giới thiệu cho bạn các công cụ mạnh mẽ giúp:

Tạo và quản lý số lượng lớn tài khoản Facebook, eBay, Amazon, Etsy, v.v.
Nuôi dưỡng tài khoản an toàn và hiệu quả
Tự động hóa các tác vụ thủ công tốn thời gian
Tăng hiệu quả hoạt động Dropshipping
Tiết kiệm thời gian và công sức
Bạn sẽ khám phá:

Bộ công cụ đa dạng cho từng nhu cầu:
Nuôi Facebook: Tạo tài khoản Facebook ảo, nuôi nick Facebook, tăng tương tác, v.v.
Dropshipping: Tự động tạo tài khoản eBay, Amazon, Etsy, Walmart, v.v.
Nuôi Amazon: Nuôi tài khoản Amazon Buyer/Seller, tăng review, v.v.
Tính năng vượt trội: Antidetect, Automation, Fingerprint, Virtual Browser Profiles, v.v.
Hướng dẫn chi tiết:
Cách chọn công cụ phù hợp
Cài đặt và cấu hình
Tạo kịch bản tự động
Mẹo và thủ thuật tối ưu
Dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia, video này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh online.

Đăng ký kênh để theo dõi nhiều hướng dẫn và mẹo hữu ích hơn!

Từ khóa:

#nuoifacebook #dropshipping #nuoiamazon
Tools nuôi cookies tạo tài khoản Ebay hoặc nuôi tài khoản buyer, seller số lượng lớn
Antidetect, automation, fingerprint, virtual browser profiles, best virtual browser, virtual browser online, multiple browser profiles, free virtual browser, multilogin, tool nuôi tài khoản, nuôi ebay, nuôi amazon, nuôi etsy, tool ebay, tool amazon, tool etsy, tool nuôi via, tool nuôi sll
Tool, automation, tool tự động nuôi tài khoản, ebay, redbubble, facebook, youtube, nuôi ebay, nuôi etsy, nuôi, tạo kịch bản nuôi tài khoản, cấu hình tool nuôi, cách dùng, phần mềm nuôi ebay, phần mềm nuôi etsy, phần mềm nuôi
Lưu ý:

Sử dụng công cụ có trách nhiệm và tuân thủ quy định của các nền tảng.
Video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.


Boost Your Facebook Farming, Dropshipping, and Amazon Farming with Automation Tools!
Supercharge your online business strategies with cutting-edge tools for Facebook account farming, Dropshipping, and Amazon Farming!

This video introduces you to powerful tools that help you:

Create and manage large numbers of Facebook, eBay, Amazon, Etsy accounts, and more.
Safely and efficiently farm accounts
Automate time-consuming manual tasks
Boost your Dropshipping operations
Save time and effort
You will discover:

A diverse toolkit for every need:
Facebook Farming: Create virtual Facebook accounts, farm Facebook accounts, increase engagement, and more.
Dropshipping: Auto-create eBay, Amazon, Etsy, Walmart accounts, etc.
Amazon Farming: Farm Amazon Buyer/Seller accounts, increase reviews, and more.
Superior features: Antidetect, Automation, Fingerprint, Virtual Browser Profiles, and more.
Detailed instructions:
How to choose the right tool
Setup and configuration
Creating automation scripts
Optimization tips and tricks
Whether you are a beginner or an expert, this video provides you with the knowledge and skills you need to optimize your online business strategy.

Subscribe to the channel for more helpful tutorials and tips!

Keywords:

#facebookfarming #dropshipping #amazonfarming
Tools to farm cookies, create Ebay accounts or farm buyer, seller accounts in bulk
Antidetect, automation, fingerprint, virtual browser profiles, best virtual browser, virtual browser online, multiple browser profiles, free virtual browser, multilogin, account farming tool, ebay farming, amazon farming, etsy farming, ebay tool, amazon tool, etsy tool, via farming tool, sll farming tool
Tool, automation, account farming automation tool, ebay, redbubble, facebook, youtube, ebay farming, etsy farming, farming, creating account farming scripts, configuring farming tools, how to use, ebay farming software, etsy farming software, farming software
Note:

Use tools responsibly and comply with platform regulations.
Video is for informational purposes only, research thoroughly before applying.
 
Last edited:
Chúng ta đã có một bản cập nhật mới cho công cụ tạo và quản lý profiles Gologin, giúp bạn tối ưu hóa quá trình sử dụng và kiểm soát các profiles một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn chưa biết về Gologin, đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo và quản lý các profiles online một cách tiện lợi và hiệu quả. Hãy cùng khám phá những tính năng mới của bản cập nhật này:

1. Tính Năng Mới: Tạo Và Quản Lý Profiles Dễ Dàng HơnBản cập nhật mới của Gologin đã mang đến cho bạn một trải nghiệm tốt hơn với việc tạo và quản lý profiles. Bạn có thể tạo profiles từ gologin online với số lượng setting mà bạn mong muốn. Bạn có thể tùy chọn tên profiles ngẫu nhiên hoặc theo danh sách, bao gồm cả danh sách tên và danh sách email. Bên cạnh đó, bạn còn có khả năng lựa chọn platform, canvas, loại proxy và cách lấy proxy theo ý muốn. Hãy thử sức với việc lựa chọn xóa proxy hay không và lưu profile tại vị trí bạn mong muốn.

2. Tự Động Tạo, Lưu, Và Xóa ProfilesMột tính năng độc đáo mà bản cập nhật này mang lại cho bạn là khả năng tự động tạo, lưu, và xóa profiles chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất. Bạn chỉ cần một lần nhấp để tạo ra một lượng lớn profiles để sử dụng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể uống cà phê trong khi công cụ làm việc thay bạn?

3. Quản Lý Profiles Offline Dễ DàngVới bản cập nhật mới, việc quản lý profiles offline trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng thay đổi proxy theo ý muốn và quản lý tất cả profiles trên một giao diện duy nhất. Khởi động và tắt profiles cũng trở nên nhanh chóng và an toàn hơn bao giờ hết.

Cách Cập Nhật:

 1. Để cập nhật công cụ, bạn hãy truy cập vào trang chính thức tại gologin.com/download để tải về bản cập nhật mới nhất.
 2. Với sự cập nhật liên tục theo yêu cầu của người dùng, bạn có thể theo dõi menu "Channel" và nhấp vào hàng đầu tiên để luôn cập nhật phiên bản mới nhất của công cụ.
Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng:

 1. Cài Đặt (Chỉ làm lần đầu):
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản và truy cập vào "API Documentation" từ menu chính. Tạo một "API Token" mới và sao chép nó.
  • Bước 2: Dán "API Token" vào mục tương ứng trong công cụ.
  • Bước 3: Chuyển sang tab "Download Profiles" và chọn nơi lưu trữ profiles.
 2. Sử Dụng:
  • Bước 1: Tạo Profiles Gologin bằng cách thủ công hoặc tự động.
  • Bước 2: Nếu tạo tự động, hãy chú ý đến việc sử dụng proxy và cấu hình các thông số khác như "Max Profiles", "Platform" và "Canvas".
  • Bước 3: Sau khi tạo xong, chuyển sang tab "Download Profiles" để tải về các profiles.
 3. Quản Lý Profiles:
  • Truy cập vào tab "Manager Profiles Offline" để quản lý các profiles đã tải về.
  • Bạn có thể thay đổi thông tin của profiles như tên, proxy và ghi chú.
  • Cũng có thể xóa các profiles không cần thiết một cách dễ dàng.
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem video mô tả trên Youtube hoặc truy cập vào bài viết mô tả. Nâng cao hiệu suất của bạn với công cụ tối ưu hóa cho việc tạo và quản lý profiles Gologin miễn phí ngay hôm nay!

Trân trọng,
 
Last edited:
1692851534454.pngFIX lổi: Install gologin app to open profile
Lổi này có 2 nguyên nhân:
1: Thiếu browser khi Gologin update chrome mới: Khắc phục bằng cách tạo profiles bằng tay or tools, rồi click chạy bằng tay 1 lần trên gologin cho nó download browser về là OK
2: Thiếu browser ở đường dẫn C:\Users\youruser\.gologin\browser,
các bạn vào channel download các file tên orbita-browser-1xx về giải nén vô đường dẫn trên là OK
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,451
Messages
7,098,417
Members
172,456
Latest member
hailua92
Back
Top Bottom