Event Vui cùng MOZO - Kiếm Token liền tay.

List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 2:
Từ 08/05/2018 đến 22/07 2018
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 1 : 4 người @Shin @animax1991 @Trung_Peter @themen99
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 3 :25% ( tương đương 1,250,000,000 tokens ) sẽ được phân bổ vào quỹ Mozo ( dc trao tặng trong khoảng hơn hai năm), các cố vấn, đối tác & môi giới (dc trao trong khoảng trên 6 tháng)
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
4 người @Shin @animax1991 @Trung_Peter @themen99
 
Câu 4: có 4 usecase:
Consumer A - searches online, buys online,
Consumer B - goes to store, tries, checks price, buys online
Merchant C - rent an expensive space at big mall or street corner
Merchant D - advertise to get customers to the store

Câu 5:
Visiting , Browsing , Purchasing

Câu 2:
Từ 08/05/2018 đến 22/07 2018


Câu 3 :25% ( tương đương 1,250,000,000 tokens ) sẽ được phân bổ vào quỹ Mozo ( dc trao tặng trong khoảng hơn hai năm), các cố vấn, đối tác & môi giới (dc trao trong khoảng trên 6 tháng)

5 bạn trả lời đúng đợt 20
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 2: t.me/mozotoken
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
câu 5: trang 39
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
câu 1: 20%
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4: 7 days
 
Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4 : 8 days (July 16, 2018 to July 23, 2018)
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4: 3 day
 
câu trả lời trên của e bị thiếu quote, mong a châm trước vì trả lời lần đầu trong topic này :(

List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?

Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.

-50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
 
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4 : 8 days ( July 23, 2018 to July 30, 2018)
 
Câu 2: t.me/mozotoken

câu 5: trang 39

câu 1: 20%

Câu 4: 7 days

Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.

5 bạn trả lời đúng đợt 21
 
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
 
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
Câu 2: Giang Phung
 
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?

Câu 5: 6 modules
 
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
câu 3:
0_wnkeq8eshrp_cwir-jpg.115451
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,001
Messages
6,942,543
Members
163,451
Latest member
Dhieuu51
Back
Top Bottom