Event Vui cùng MOZO - Kiếm Token liền tay.

thananh9912

Junior Member
Joined
Jun 4, 2018
Messages
42
Reaction score
12
Points
8
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 2:
Từ 08/05/2018 đến 22/07 2018
 

vongocwin

Hero
Joined
Jun 13, 2014
Messages
1,885
Reaction score
448
Points
83
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 1 : 4 người @Shin @animax1991 @Trung_Peter @themen99
 

lunarlight

Verified
Joined
Aug 13, 2011
Messages
577
Reaction score
497
Points
63
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 3 :25% ( tương đương 1,250,000,000 tokens ) sẽ được phân bổ vào quỹ Mozo ( dc trao tặng trong khoảng hơn hai năm), các cố vấn, đối tác & môi giới (dc trao trong khoảng trên 6 tháng)
 

willsky258

Junior Member
Joined
Sep 20, 2016
Messages
195
Reaction score
35
Points
28
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
4 người @Shin @animax1991 @Trung_Peter @themen99
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,254
Reaction score
9,468
Points
113
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Câu 4: có 4 usecase:
Consumer A - searches online, buys online,
Consumer B - goes to store, tries, checks price, buys online
Merchant C - rent an expensive space at big mall or street corner
Merchant D - advertise to get customers to the store
Câu 5:
Visiting , Browsing , Purchasing
Câu 2:
Từ 08/05/2018 đến 22/07 2018
Câu 3 :25% ( tương đương 1,250,000,000 tokens ) sẽ được phân bổ vào quỹ Mozo ( dc trao tặng trong khoảng hơn hai năm), các cố vấn, đối tác & môi giới (dc trao trong khoảng trên 6 tháng)
5 bạn trả lời đúng đợt 20
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,254
Reaction score
9,468
Points
113
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
 

noname911

Senior Member
Joined
Apr 5, 2015
Messages
656
Reaction score
286
Points
63
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 2: t.me/mozotoken
 

vongocwin

Hero
Joined
Jun 13, 2014
Messages
1,885
Reaction score
448
Points
83
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
câu 5: trang 39
 

Soledad

Verified
Joined
Jun 3, 2014
Messages
738
Reaction score
270
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
câu 1: 20%
 

willsky258

Junior Member
Joined
Sep 20, 2016
Messages
195
Reaction score
35
Points
28
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4: 7 days
 

trandinhkhanhnt

Verified
Joined
Aug 31, 2013
Messages
377
Reaction score
240
Points
63
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
 

lunarlight

Verified
Joined
Aug 13, 2011
Messages
577
Reaction score
497
Points
63
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4 : 8 days (July 16, 2018 to July 23, 2018)
 

phamsynguyenitc

Senior Member
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,053
Reaction score
296
Points
83
Insuree Balance
0
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4: 3 day
 

trandinhkhanhnt

Verified
Joined
Aug 31, 2013
Messages
377
Reaction score
240
Points
63
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
câu trả lời trên của e bị thiếu quote, mong a châm trước vì trả lời lần đầu trong topic này :(

List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
-50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
 
Joined
Apr 15, 2016
Messages
1,261
Reaction score
435
Points
83
Facebook
Follow me on Facebook
List câu hỏi đợt 21:
 1. How much percentage bonus can be if I invest 55 BTC on MOZO?
 2. Tìm link MOZO Telegram group.
 3. Mozo Treasury (50% Total cap ) dùng để làm gì? Liệt kê
 4. How many days will crowdsale lasts?
 5. MMO4ME nằm ở trang mấy trong White Paper?
Câu 4 : 8 days ( July 23, 2018 to July 30, 2018)
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,254
Reaction score
9,468
Points
113
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Câu 2: t.me/mozotoken
câu 5: trang 39
câu 1: 20%
Câu 4: 7 days
Câu 3:
50% (or 2,500,000,000 tokens) will be allocated to the Mozo Treasury for merchant & mall acquisition and for initial rewards by airdrop to consumers that download the Mozo APP
- Support consumer airdrops for 38,000 retail stores already committed as of the date of this whitepaper, and to grow our Merchant base to 300,000 retail stores and 800 malls globally in the next three years.
5 bạn trả lời đúng đợt 21
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,254
Reaction score
9,468
Points
113
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
 

noname911

Senior Member
Joined
Apr 5, 2015
Messages
656
Reaction score
286
Points
63
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
Câu 2: Giang Phung
 

ctrung111

Staff member
Moderator
Joined
Feb 29, 2012
Messages
2,312
Reaction score
1,797
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
Câu 5: 6 modules
 

vongocwin

Hero
Joined
Jun 13, 2014
Messages
1,885
Reaction score
448
Points
83
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
List câu hỏi 22:
 1. Where are the offices of MOZO Token located?
 2. CEO của MOZO là ai?
 3. Tìm 1 bức hình mà team MOZO chụp tại hội nghị BlockChain Nhật Bản.
 4. How many Percentage and Token from the total supply is allocated for the Pre-Sale and Token Sale?
 5. How many modules MOZO 2.1 have?
câu 3:
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
358,901
Messages
6,339,691
Members
132,162
Latest member
Hvc1987

Follow us

Top