Event Vui cùng MOZO - Kiếm Token liền tay.

List câu hỏi 18:
 1. How many percentage increase will a committed store of project MOZO expect?
 2. Who created Bitcoin?
 3. Còn bao nhiêu $USD MOZO cho đợt Crowd Sale sắp tới?
 4. When will Mozo be listed in Coinrail and how much is the expected marketcap?
 5. When will project Mozo Start and end its crowdsale?
câu 1 : Mozo expected marketcap US$450m upon Coinrail Listing
 
List câu hỏi 18:
 1. How many percentage increase will a committed store of project MOZO expect?
 2. Who created Bitcoin?
 3. Còn bao nhiêu $USD MOZO cho đợt Crowd Sale sắp tới?
 4. When will Mozo be listed in Coinrail and how much is the expected marketcap?
 5. When will project Mozo Start and end its crowdsale?

câu 4: Mozo dự kiến marketcap 450 đô la Mỹ khi danh sách Coinrail
 
List câu hỏi 18:
 1. How many percentage increase will a committed store of project MOZO expect?
 2. Who created Bitcoin?
 3. Còn bao nhiêu $USD MOZO cho đợt Crowd Sale sắp tới?
 4. When will Mozo be listed in Coinrail and how much is the expected marketcap?
 5. When will project Mozo Start and end its crowdsale?
Câu 1: 20%
 
List câu hỏi 18:
 1. How many percentage increase will a committed store of project MOZO expect?
 2. Who created Bitcoin?
 3. Còn bao nhiêu $USD MOZO cho đợt Crowd Sale sắp tới?
 4. When will Mozo be listed in Coinrail and how much is the expected marketcap?
 5. When will project Mozo Start and end its crowdsale?
1. 20%
 
List câu hỏi 18:
 1. How many percentage increase will a committed store of project MOZO expect?
 2. Who created Bitcoin?
 3. Còn bao nhiêu $USD MOZO cho đợt Crowd Sale sắp tới?
 4. When will Mozo be listed in Coinrail and how much is the expected marketcap?
 5. When will project Mozo Start and end its crowdsale?
câu 4:
08-08-2018, $450M USD
 
Bác thớt bỏ bê topic rồi. Tăng token đi cho có phong trào
 
List câu hỏi 19:
 1. How many dollars so far was raised by MOZO Token from its Private Sale?
 2. How manys stores are committed to used MOZO?
 3. When did Gatecoin joined MOZO Token? (Month and Year)
 4. Road map nằm ở trang mấy trong White Paper?
 5. Tác giả White Paper là ai ?
 
List câu hỏi 19:
 1. How many dollars so far was raised by MOZO Token from its Private Sale?
 2. How manys stores are committed to used MOZO?
 3. When did Gatecoin joined MOZO Token? (Month and Year)
 4. Road map nằm ở trang mấy trong White Paper?
 5. Tác giả White Paper là ai ?
Câu 4 : 49 ạ
 
List câu hỏi 19:
 1. How many dollars so far was raised by MOZO Token from its Private Sale?
 2. How manys stores are committed to used MOZO?
 3. When did Gatecoin joined MOZO Token? (Month and Year)
 4. Road map nằm ở trang mấy trong White Paper?
 5. Tác giả White Paper là ai ?
Câu 1 : 31 Milion USD
 
List câu hỏi 19:
 1. How many dollars so far was raised by MOZO Token from its Private Sale?
 2. How manys stores are committed to used MOZO?
 3. When did Gatecoin joined MOZO Token? (Month and Year)
 4. Road map nằm ở trang mấy trong White Paper?
 5. Tác giả White Paper là ai ?
câu 2: 38000 stores
 
List câu hỏi 19:
 1. How many dollars so far was raised by MOZO Token from its Private Sale?
 2. How manys stores are committed to used MOZO?
 3. When did Gatecoin joined MOZO Token? (Month and Year)
 4. Road map nằm ở trang mấy trong White Paper?
 5. Tác giả White Paper là ai ?
Câu 3 : June 2018
 
List này hỏi rồi thì phải
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )

Câu 4: có 4 usecase:
Consumer A - searches online, buys online,
Consumer B - goes to store, tries, checks price, buys online
Merchant C - rent an expensive space at big mall or street corner
Merchant D - advertise to get customers to the store
 
List câu hỏi đợt 20:
 1. Hiện tại forum có bao nhiêu người tham gia quản lý dự án MOZO? Kể tên các tài khoản của họ ở forum MMO4ME.
 2. Presell bắt đầu và kết thúc khi nào?
 3. Mozo Foundation (25% Total cap ) dùng để làm gì ? Liệt kê
 4. Có tổng cộng bao nhiêu Usecase trong White Paper?
 5. What are the 3 ways to earn MOZO Tokens? ( Answer in 3 English word only )
Câu 5:
Visiting , Browsing , Purchasing
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
403,874
Messages
6,941,380
Members
163,381
Latest member
tegim
Back
Top Bottom