1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy USDT - rate 22.8 - VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by warren, Sep 13, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Mình không chịu phí, không chuyển thanh toán trước trừ khi có BH,
  Ai bán liên hệ skype hoặc FB
   
 2. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 3. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 4. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  lên là lên
   
 5. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  .................
   
 6. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ............................
   
 7. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  .....
   
 8. warren
  Chat with me

  warren Member Pre-verified

  Joined:
  Feb 24, 2013
  Messages:
  34
  Likes Received:
  12
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ......
   
 9. quocquyen
  Chat with me

  quocquyen Member Pre-verified

  Joined:
  May 14, 2013
  Messages:
  287
  Likes Received:
  327
  Insuree Balance:
  747
  Service Details:
  1||Trung Gian|https://mmo4me.com/threads/quocquyen.328128/
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  check inbox minhn he
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page