Topup Thanh toán cước Trả trước/Trả sau Viettel|Mobi|Vina|Internet|Data chiết khấu đến 25% ACB,Momo,BIDV

Chiết khấu ngày 29/3/2024
Viettel: 8-10%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 
Chiết khấu ngày 30/3/2024
Viettel: 8-10%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 
Chiết khấu ngày 31/3/2024
Viettel: 8-10%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 
Chiết khấu ngày 2/4/2024
Viettel: 8%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 
Chiết khấu ngày 6/4/2024
Viettel: 7%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 
Chiết khấu ngày 12/4/2024
Viettel: 7%
Mobi: 8%
Vina: 8%
Gia hạn K+: 7%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi
Đăng ký gói cước Viettel giảm 20-40%
Sim Data 3 mạng Viettel - Mobi - Vina
YT Premium 25k/tháng
Vieon Vip/ All access
Netflix 65k/ tháng
Zoom Pro 150k/ tháng
Elsa Pro/Premium
GG one 100gb-200gb-1tb-2tb
Spotify 6-12 tháng
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,076
Messages
7,067,069
Members
170,228
Latest member
hopphoiquangodf
Back
Top Bottom