Tutorial SỐ LÔ ĐỀ MIỀN BẮC HÀNG NGÀY CHO ANH EM

MIỀN BẮC 24/05/2023
MIỀN BẮC 24/05/2023
BTL : 41
STL : 12,21
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 14,41,12,21,36,63
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,10,11,12,13,19,20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,40,46,47,48,49,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,91,92,93,94,95
Dàn 10s: 03,13,19,21,29,31,37,39,47,49
TTĐ: 03,13,19,21
BTĐ: 03 - 603
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 603,613,619,621,629,631,637,639
 
MIỀN BẮC 24/05/2023
BTL : 41
STL : 12,21
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 14,41,12,21,36,63
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,10,11,12,13,19,20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,40,46,47,48,49,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,91,92,93,94,95
Dàn 10s: 03,13,19,21,29,31,37,39,47,49
TTĐ: 03,13,19,21
BTĐ: 03 - 603
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 603,613,619,621,629,631,637,639
Húp lô lẫn đề thôi ae ơi! ăn 41 đề 66
 
MIỀN BẮC 25/05/2023
MIỀN BẮC 25/05/2023
BTL : 62
STL : 13,31
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 26,62,13,31,38,83
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
Dàn 10s: 28,29,46,47,48,65,67,68,85,86
TTĐ: 67,68,85,86
BTĐ: 68-568
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 528,529,548,565,567,568,585,586
 
MIỀN BẮC 26/05/2023
MIỀN BẮC 26/05/2023
BTL : 56
STL : 35,53
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 56,65,35,53,79,97
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
Dàn 10s: 28,29,46,47,48,65,67,68,85,86
TTĐ: 67,68,85,86
BTĐ: 68-568
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 528,529,548,565,567,568,585,586
 
MIỀN BẮC 27/05/2023
MIỀN BẮC 27/05/2023
BTL : 31
STL : 25,52
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 13,31,25,52,17,71
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
Dàn 10s: 28,29,46,47,48,65,67,68,85,86
TTĐ: 67,68,85,86
BTĐ: 68-568
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 528,529,548,565,567,568,585,586
 
MIỀN BẮC 27/05/2023
BTL : 31
STL : 25,52
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 13,31,25,52,17,71
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
Dàn 10s: 28,29,46,47,48,65,67,68,85,86
TTĐ: 67,68,85,86
BTĐ: 68-568
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 528,529,548,565,567,568,585,586
Húp 31 húp 25 ae ơi
1685189824558.png
 
MIỀN BẮC 28/05/2023
MIỀN BẮC 28/05/2023
BTL : 43
STL : 18,81
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 18,81,34,43,17,71
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,80,81,82,83,84,90,91,92,93,94
Dàn 10s: 32,34,42,50,52,54,60,62,80,90
TTĐ: 52,54,60,62
BTĐ: 52 - 652
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 632,634,642,650,652,654,660,662
 
MIỀN BẮC 28/05/2023
BTL : 43
STL : 18,81
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 18,81,34,43,17,71
Dàn 50s: 00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,80,81,82,83,84,90,91,92,93,94
Dàn 10s: 32,34,42,50,52,54,60,62,80,90
TTĐ: 52,54,60,62
BTĐ: 52 - 652
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 632,634,642,650,652,654,660,662
Húp 18-81 nhá ae ơi
 
ONBET - THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ - THỂ THAO - CASINO⚽⚽
💵💵TẶNG CODE ĐĂNG KÍ + TẢI APP 88K ONBET CHO 30 KHÁCH NHANH TAY NHẤT HÔM NAY
💰💰KHUYẾN MẠI NẠP ĐẦU 1 VÒNG CƯỢC
NẠP 300K TẶNG 58K
NẠP 1000K TẶNG 88K
NẠP 3000K TẶNG 118K
NẠP 10000K TẶNG 200K
☎️IB HOẶC LH TELEGRAM : @onbetcskh0003 @klen0102
1685311187045.png
 
ONBET CHÀO ĐÓN TÂN THỦ- TẶNG KHUYẾN MÃI TRẢI NGHIỆM 88K RÚT KHÔNG CẦN NẠP VÀ KHUYẾN MÃI 3 LẦN NẠP ĐẦU TIÊN CÙNG NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC
LIÊN HỆ TELEGRAM: @hoangtu0055 để được hỗ trợ
1685308225700.png
 
MIỀN BẮC 29/05/2023
MIỀN BẮC 29/05/2023
BTL : 03
STL : 36,63
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 03,30,36,63,27,72
Dàn 52s: 02,03,04,06,07,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,24,25,27,30,31,39,40,42,48,49,51,52,57,58,59,60,61,67,68,70,72,75,76,77,79,81,84,85,86,88,89,90,93,94,95,97,98
Dàn 10s: 25,27,42,51,52,60,61,70,72,79
TTĐ: 25,52,27,72
BTĐ: 25 - 325
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 325,327,342,352,360,361,370,372
 
MIỀN BẮC 29/05/2023
BTL : 03
STL : 36,63
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 03,30,36,63,27,72
Dàn 52s: 02,03,04,06,07,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,24,25,27,30,31,39,40,42,48,49,51,52,57,58,59,60,61,67,68,70,72,75,76,77,79,81,84,85,86,88,89,90,93,94,95,97,98
Dàn 10s: 25,27,42,51,52,60,61,70,72,79
TTĐ: 25,52,27,72
BTĐ: 25 - 325
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 325,327,342,352,360,361,370,372

HÚP 36 LÔ, VÀ ĐỀ DÀN 52 SỐ NHÁ AE.
1685364220134.png
h
 
MIỀN BẮC 30/05/2023
MIỀN BẮC 30/05/2023
BTL : 25
STL : 49,94
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4:
Dàn 52s: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 55 61 62 63 65 66 69 71 72 73 75 76
Dàn 10s: 14 34 54 64 74 84 94 17 88 55
TTĐ: 14 34 54 64
BTĐ: 54 - 654
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 614 34 54 64 74 84 94 17
 
MIỀN BẮC 31/05/2023
MIỀN BẮC 31/05/2023
BTL : 18
STL : 16,61
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 16,61,18,81,58,85
Dàn 50s: 02 03 04 06 08 12 13 14 16 18 22 23 24 26 28 32 33 34 36 38 42 43 44 46 48 52 53 54 56 58 62 63 64 66 68 72 73 74 76 78 82 83 84 86 88 92 93 94 96 98
Dàn 10s: 23,26,32,48,56,63,68,76,82,83
TTĐ: 23,32,56,68
BTĐ: 23 - 323
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 323,326,332,348,356,363,368,376
 
MIỀN BẮC 01/06/2023
MIỀN BẮC 01/06/2023
BTL : 23
STL : 15-51
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 23,32,15,51,08,80
Dàn 50s: 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
Dàn 10s: 67 76 85 94 04 13 31 40 59 68
TTĐ: 13,31,67,76
BTĐ: 76 576
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 567,576,585,594,504,513,531,540
 
MIỀN BẮC 02/06/2023
MIỀN BẮC 02/06/2023
BTL : 81
STL : 14-41
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 14,41,18,81,28,82
Dàn 50s: 01 02 03 04 06 07 10 13 20 24 29 30 31 33 34 38 39 40 42 43 47 48 49 59 60 70 74 79 83 84 89 92 93 94 95 97 98 00 05 08 09 16 26 36 46 56 66 71 72 73
Dàn 10s: 34 38 39 40 42 43 47 48 49 59
TTĐ: 40 42 43 47
BTĐ: 43 - 643
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 634 638 639 640 642 643 647 648
 
MIỀN BẮC 04/06/2023
MIỀN BẮC 04/06/2023
BTL : 13
STL : 56,65
Ghép 3 Càng Lô : 1,2,3,6,8
Lô Xiên 2,3,4: 13,31,56,65,17,71
Dàn 50s: 02 03 04 08 09 13 14 18 19 21 23 24 28 29 31 32 34 38 39 43 48 49 51 52 53 54 58 59 61 62 63 64 68 69 71 72 73 74 78 79 81 82 83 84 89 91 92 93 94 98
Dàn 10s: 32,23,29,92,18,81,28,82,39,93
TTĐ: 28,82,39,93
BTĐ: 93 -893
3 càng đề: 2,3,5,6,8,9
3 Càng đề 8 số: 829,892,818,881,828,882,839,893
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,667
Messages
7,099,707
Members
172,719
Latest member
hero1299

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom