Share tool everve chạy đa luồng với Omnilogin.

bluexephoss

Newbie
Joined
Sep 12, 2022
Messages
7
Reactions
3
MR
0.172
Tool hỗ trợ chạy đa luồng auto làm task traffic với Everve.

Bạn có thể chạy kết hợp tool và tiện ích mở rộng để tăng thu nhập, hiện tại tiện ích mở rộng support cho tài khoản ( Ingstram, twitter.com ).

Hướng dẫn sử dụng tool:
1: Tải phần mềm tạo profile Omnilogin
2
: Đăng ký tài khoản Everve để đăng nhập vào profile trên Omnilogin.
3: Sau đó tạo số profile mà bạn muốn chạy và đăng nhập tài khoản Everve vào.
4: Tải Tool Everve và đi đến dường dẫn này \tool_evere\tool_evere\bin\Debug\net6.0-windows\tool_evere.exe.
5: Sau khi tạo các profile và đăng nhập xong và tắt đi, sau đó bật tool lên nhập số profile muốn chạy cùng lúc, ví dụ nhập 10 thì nó sẽ chạy cùng lúc 10 profile. Nếu bạn đã tạo 100 profile trong Omnilogin thì nó sẽ chạy 10 profile kia đến hết task và bật tiếp tục 10 profile cho đến khi chạy hết full task của 100 profile.
6: Các bạn có thể cài đặt extension của nó vào để kiếm thêm nhé.

1672217356164.png
 
Last edited:
Tool hỗ trợ chạy đa luồng auto làm task traffic với Everve.

Bạn có thể chạy kết hợp tool và tiện ích mở rộng để tăng thu nhập, hiện tại tiện ích mở rộng support cho tài khoản ( Ingstram, twitter.com ).

Hướng dẫn sử dụng tool:
1: Tải phần mềm tạo profile Omnilogin
2
: Đăng ký tài khoản Everve để đăng nhập vào profile trên Omnilogin.
3: Sau đó tạo số profile mà bạn muốn chạy và đăng nhập tài khoản Everve vào.
4: Tải Tool Everve và đi đến dường dẫn này \tool_evere\tool_evere\bin\Debug\net6.0-windows\tool_evere.exe.
5: Sau khi tạo các profile và đăng nhập xong và tắt đi, sau đó bật tool lên nhập số profile muốn chạy cùng lúc, ví dụ nhập 10 thì nó sẽ chạy cùng lúc 10 profile. Nếu bạn đã tạo 100 profile trong Omnilogin thì nó sẽ chạy 10 profile kia đến hết task và bật tiếp tục 10 profile cho đến khi chạy hết full task của 100 profile.
6: Các bạn có thể cài đặt extension của nó vào để kiếm thêm nhé.

View attachment 210105
Pác code tool này auto bật lần lượt chrome thực hiện imacros khoảng 90s tắt auto start lại trong 1 thời gian dc ko?
 
Tool hỗ trợ chạy đa luồng auto làm task traffic với Everve.

Bạn có thể chạy kết hợp tool và tiện ích mở rộng để tăng thu nhập, hiện tại tiện ích mở rộng support cho tài khoản ( Ingstram, twitter.com ).

Hướng dẫn sử dụng tool:
1: Tải phần mềm tạo profile Omnilogin
2
: Đăng ký tài khoản Everve để đăng nhập vào profile trên Omnilogin.
3: Sau đó tạo số profile mà bạn muốn chạy và đăng nhập tài khoản Everve vào.
4: Tải Tool Everve và đi đến dường dẫn này \tool_evere\tool_evere\bin\Debug\net6.0-windows\tool_evere.exe.
5: Sau khi tạo các profile và đăng nhập xong và tắt đi, sau đó bật tool lên nhập số profile muốn chạy cùng lúc, ví dụ nhập 10 thì nó sẽ chạy cùng lúc 10 profile. Nếu bạn đã tạo 100 profile trong Omnilogin thì nó sẽ chạy 10 profile kia đến hết task và bật tiếp tục 10 profile cho đến khi chạy hết full task của 100 profile.
6: Các bạn có thể cài đặt extension của nó vào để kiếm thêm nhé.

View attachment 210105
Thank
 
Pác code tool này auto bật lần lượt chrome thực hiện imacros khoảng 90s tắt auto start lại trong 1 thời gian dc ko?
Mình đã từng làm nhiều dự án control Omilogin, nó có api làm được nhiều tác vụ. Nếu bạn còn có nhu cầu có thể liên hệ mình nhé. Cảm ơn bạn
 
Tool hỗ trợ chạy đa luồng auto làm task traffic với Everve.

Bạn có thể chạy kết hợp tool và tiện ích mở rộng để tăng thu nhập, hiện tại tiện ích mở rộng support cho tài khoản ( Ingstram, twitter.com ).

Hướng dẫn sử dụng tool:
1: Tải phần mềm tạo profile Omnilogin
2
: Đăng ký tài khoản Everve để đăng nhập vào profile trên Omnilogin.
3: Sau đó tạo số profile mà bạn muốn chạy và đăng nhập tài khoản Everve vào.
4: Tải Tool Everve và đi đến dường dẫn này \tool_evere\tool_evere\bin\Debug\net6.0-windows\tool_evere.exe.
5: Sau khi tạo các profile và đăng nhập xong và tắt đi, sau đó bật tool lên nhập số profile muốn chạy cùng lúc, ví dụ nhập 10 thì nó sẽ chạy cùng lúc 10 profile. Nếu bạn đã tạo 100 profile trong Omnilogin thì nó sẽ chạy 10 profile kia đến hết task và bật tiếp tục 10 profile cho đến khi chạy hết full task của 100 profile.
6: Các bạn có thể cài đặt extension của nó vào để kiếm thêm nhé.

View attachment 210105
giải thích rõ hơn đi bạn , hơi khó hiểu
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,631
Messages
7,088,473
Members
171,663
Latest member
vccbus
Back
Top Bottom