Share tool đọc Hotmail / Outlook hàng loạt tài khoản

TOOL ĐỌC MAIL: READ HOTMAIL INBOX MANOSOFT

Chức năng:
- Hỗ trợ nhập danh sách mail (đọc hàng loạt mail)
- Nút Next - Previous để chuyển đến mail tiếp theo
- Đọc 10 Mail đầu tiên
- Tool đọc email sẽ không bị bắt nhập mail recovery như login ở trình duyệt
- Đọc mail từ INBOX, SPAM (JUNK)


DOWNLOAD: https://files.manosoft.dev/index.php/s/RZv71gX9l7vg9kZ
UPDATE 24.11.2023 - Hỗ trợ copy link trong mail
UPDATE 02.02.2024 - Hỗ trợ đọc từ INBOX, SPAM


Nếu bị lỗi không thể xem nội dung mail, cài đặt Webview2:

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

KVYk5jo.png


Hình 1: Cách nhập tài khoản

5xtfsa0.png


Hình 2: Xem danh sách Mail

hDLnZma.png


Hình 3: Xem chi tiết nội dung Mail

BG8Rm2I.png
 
Last edited:
TOOL ĐỌC MAIL: READ HOTMAIL INBOX MANOSOFT

Chức năng:
- Hỗ trợ nhập danh sách mail (đọc hàng loạt mail)
- Nút Next - Previous để chuyển đến mail tiếp theo
- Đọc 10 Mail đầu tiên
- Tool đọc email sẽ không bị bắt nhập mail recovery như login ở trình duyệt
- Đọc mail từ INBOX, SPAM (JUNK)


DOWNLOAD: https://files.manosoft.dev/index.php/s/RZv71gX9l7vg9kZ
UPDATE 24.11.2023 - Hỗ trợ copy link trong mail
UPDATE 02.02.2024 - Hỗ trợ đọc từ INBOX, SPAM


Nếu bị lỗi không thể xem nội dung mail, cài đặt Webview2:

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

KVYk5jo.png


Hình 1: Cách nhập tài khoản

5xtfsa0.png


Hình 2: Xem danh sách Mail

hDLnZma.png


Hình 3: Xem chi tiết nội dung Mail

BG8Rm2I.png
Em nghĩ bác nên thêm 2 chức năng là chọn đọc bằng POP3 hoặc IMAP, Thêm chọn đọc thư theo list proxy dạng SOCK5 với HTTP vô hoặc không có với là bá cháy
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,596
Messages
7,087,973
Members
171,632
Latest member
clubgo88com

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom