• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [SELL] PM:24.02 ,USDT:25.0-2 ,BTC:1.039.876.921 [BUY] PM:23.67 ,USDT:24.65 ,BTC:1.021.036.957 -- All Bank,Altcoin

Status
Not open for further replies.
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24975.0 || [Buy ]
24645.0
BTC: [Sell] 1045505005 || [Buy ] 1026545486

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24965.0 || [Buy ]
24635.0
BTC: [Sell] 1047804539 || [Buy ] 1028797250

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24962.0 || [Buy ]
24632.0
BTC: [Sell] 1044626335 || [Buy ] 1025674497

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24971.0 || [Buy ]
24641.0
BTC: [Sell] 1037763973 || [Buy ] 1018942101

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24969.0 || [Buy ]
24639.0
BTC: [Sell] 1031668855 || [Buy ] 1012955356

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24090 || [Buy] 23700
USDT: [Sell] 24989.0 || [Buy ]
24659.0
BTC: [Sell] 1032500935 || [Buy ] 1013783755

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 24984.0 || [Buy ]
24654.0
BTC: [Sell] 1035759978 || [Buy ] 1016987529

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 24985.0 || [Buy ]
24655.0
BTC: [Sell] 1031569756 || [Buy ] 1012867829

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 24960.0 || [Buy ]
24630.0
BTC: [Sell] 1028198781 || [Buy ] 1009544434

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 24983.0 || [Buy ]
24653.0
BTC: [Sell] 1033779777 || [Buy ] 1015036695

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 25000.0 || [Buy ]
24670.0
BTC: [Sell] 1031951956 || [Buy ] 1013251236

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24040 || [Buy] 23650
USDT: [Sell] 25007.0 || [Buy ]
24677.0
BTC: [Sell] 1039876921 || [Buy ] 1021036957

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,541
Messages
7,072,923
Members
170,633
Latest member
pst
Back
Top Bottom